Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

30 mars 2009

Utomhuspedagogik

Nu när våren kommit och kurser börjar närma sig sina slut, vore det kanske en god idé att förbereda ett slags "studiepaket" som man kan plocka fram soliga dagar.

Motiven är bl.a. att:

 1. sammanfatta och lyfta fram det viktigaste i kursplanerna (både för sig själv och för eleverna)

 2. ge eleverna lite distans till kursinnehållet och den ordinarie undervisningen

 3. förvandla ett pedagogiskt problem (solen gassar därute...) till en möjlighet: vad mysigt att sitta under en korkek och prata med kompisar (och samtidigt få något "vettigt" gjort)
Mer konkret tänkte jag mig följande:
 • Jag tar fram en lämplig gruppindelning. I mitt fall grupper om fyra (4) elever.

 • När lämpligt tillfälle yppas (den första riktiga försommardagen) presenterar jag idén och förtydligar att individuell ambitionsnivå avgör arbetsinsats och utbyte. Emellertid kräver jag att de som inte engagerar sig inte stör dem som vill. På motsvarande sätt instruerar jag de som vill att aktivt dra sig undan från dem som eventuellt stör eller försinkar arbetet.

 • Jag förbereder studiepaket i form av plastmappar. Varje grupp får ett paket, som ska tas om hand av gruppens ledare. Grupperna får sedan gå ut i det fina vädret och sätta sig på lämplig plats.

 • Väl på plats, tar gruppens ledare fram det första aktivitetskortet ur mappen (korten är laminerade) och läser högt från detta för övriga gruppmedlemmar.

 • Mappen kan innehålla många, eller bara ett fåtal kort. Varje kort kan finnas i en (1) upplaga, eller i fyra (4, ev. i olika versioner), beroende på vad som ska göras.
 • Korten innehåller dels instruktioner, dels arbetsmaterial.

 • Korten leder gruppen genom en självinstruerande lektion som motsvarar en ordinarie lektion i tidsåtgång. När den aktivitet som beskrivs av ett kort är slut, samlar ledaren in ev. utdelade kort och går vidare till nästa.

 • När lektionstiden är slut, återsamlas grupperna i ordinarie lektionssal.

 • Gemensamt efterarbete vid nästa lektion (när det regnar igen).
Ja, ungefär så... Två exempel får illustrera idén.

Förberedelse inför (aspektuppgifter i) nationella provet (NP) i Matematik A, samt möjlighet att uppfylla några av de mer esoteriska målen i kurs- och läroplanen

(Det går att göra hur många studiepaket som helst utifrån denna mall.)

KORT 1: Generell information om vad NP testar och hur, samt om hur bedömningen går till. (Läses upp av ledaren)

KORT 2 (4 upplagor): Kopia av informationen på kort 1 + "Läs nu igenom denna information enskilt under någon minut!"

KORT 3: "Diskutera tillsammans det ni läst i några minuter! Oklarheter? Frågor? Funderingar?" (Läses upp av ledaren)

KORT 4: En (1) uppgift tagen från ett offentligtgjort NP. (Läses och visas upp av ledaren)

KORT 5 (4 upplagor): Kopia av informationen på kort 4 + "Fundera över uppgiften enskilt (tyst) under några minuter!"

KORT 6: "Diskutera uppgiften tillsammans några minuter. Försök att enas om en lösning, och en redovisning" (Läses upp av ledaren)

KORT 7: "Den här uppgiften kan ge maximalt X G-poäng, Y VG-poäng och Z MVG-¤. Fundera enskilt en liten stund på hur många poäng du tror att gruppens lösning skulle fått! Diskutera sedan tillsammans!" (Läses upp av ledaren)

KORT 8: Facit med kommentarer till uppgiften (Läses och visas upp av ledaren, ev. diskussion följer naturligt)

KORT 9: "I bedömningsanvisningarna till NP finns tre (verkliga) elevlösningar, med bedömningar (rekommenderade poäng). Studera en lösning i taget en stund, och föreslå lämplig poängsättning för dem! Diskutera tillsammans en lösning i taget!" (Läses upp av ledaren)

KORT 10 (4 upplagor): Elevlösning 1 (utan poäng)

KORT 11: Poäng med kommentarer till elevlösning 1 (Läses upp av ledaren)

KORT 12-15: På samma sätt för elevlösning 2 och 3

KORT 16: "Diskutera tillsammans hur bedömningsanvisningarna motsvarar kursens mål, och vad de innebär för dig som elev!" (Läses upp av ledaren)

KORT 17 (4 upplagor): Kursplan

Oklara mål i svenska/historia/psykologi

KORT 1: Information om de fyra temperamenten: sangvinikern, flegmatikern, kolerikern, melankolikern (Läses upp av ledaren)

KORT 2 (4 upplagor): Kopia av informationen på kort 1 + "Läs nu igenom denna information enskilt under någon minut! Fundera (tyst) över hur du skulle karaktärisera dig själv och övriga gruppmedlemmar med hjälp av ett eller flera av dessa temperament!"

KORT 3: "Turas om att beskriva övriga gruppmedlemmar (inte er själva)!" (Läses upp av ledaren)

KORT 4: "Turas om att beskriva er själva!" (Läses upp av ledaren)

KORT 5: "Diskutera hur väl dessa temperament fungerar för att karaktärisera en person!" (Läses upp av ledaren)

KORT 6: "Diskutera när, hur och varför dessa temperament uppfanns och användes! Vad ersätter de fyra temperamenten idag? Varför?" (Läses upp av ledaren)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar