Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

6 mars 2009

Homo documentus

Maria Lantz skriver i DN Essä 3/4 2009:

Idealet för oss tycks vara att ta plats bland bilderna och själva bli bildlika - genom konsumtion och ytterst genom att "bli bild".
Detta tema diskuteras också i Zygmunt Baumans Konsumtionsliv.

Lantz fortsätter:
Genom att fotografera bekräftas närvaron i världen på ett sätt där bilden kanske rent av är det slutgiltiga målet som visar att man uppfattat rätt, att man finns till, att man duger....vilket ytterst betyder att [bilderna] skriver in fotografen som herre över den etablerade estetiken. Eller som slav under den.
Det behöver väl knappast påpekas att detta resonemang i högsta grad gäller även bloggande. Lejonparten av dagens digitala skapande angår främst den som skapar - inte den som (eventuellt) tittar, eller läser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar