Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

29 mars 2009

Nu är det vår I

Koltrastsång, eftermiddagens sneda ljus silat genom gles kustnära tallskog, mild saltdoft

Dessa är de fenomen som resulterar i mitt neuronnäts mest angenäma qualia.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar