Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

29 mars 2009

Kastlöst

I en "påa" för Historien om Indien hör jag Kunskapskanalens berättarröst:
I världen största demokrati befinner sig 160 miljoner kastlösa på samhällets absoluta botten - ett samhälle vars framgång helt bygger på dessa människors slit. (fritt ur minnet)
En dryg tiondel av befolkningen, alltså.

Jag undrar hur många som lever under, eller strax över, existensminimum i U.S.A. Jag läser i Utrikespolitiska institutets Landguide (reviderad 1/8 2005; uppdaterad årligen; hämtad 29/3 2009) att:
...[n]ästan hälften av de samlade inkomsterna går till den femtedel av befolkningen som tjänar mest. Samtidigt lever mer än var tionde amerikan i fattigdom. 2003 klassificerades nästan 36 miljoner amerikaner, 12,5 procent av befolkningen, som fattiga... Fattigdom och social utslagning är vanligare bland svarta, spanskättlingar och andra etniska minoriteter än inom den vita befolkningen.
Samtidigt är arbetslösheten låg (c:a 4%).

Kan man, helt cyniskt, tala om "effektivitet" eller "verkningsgrad" här - då verkar hinduism fungera ungefär lika bra som "valfrihet".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar