Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

12 mars 2009

Lingvistik och sociologi

Hög tid att läsa in sig på nyligen bortgångne Baudrillard som bl.a. influerats av de Saussure.

Kanske också dags att damma av kunskaperna om Chomskys generativa grammatik, och sedan gå vidare med hans senare samhällskritiska böcker, där han bl.a. argumenterar:
...att i ett demokratiskt samhälle kan tänkandet förvisso vara fritt, men i verkligheten finns det en likriktning i de dominerande medierna som hämmar avvikande opinioner
Umberto Eco, som ju gått en parallell väg, ligger redan på bokhögen.

Strukturalist, javisst!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar