Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

19 mars 2009

Det kinesiska rummet

Jag blev, på förekommen anledning, nödgad att titta tillbaka på Searles kinesiska rum, och den debatt som det fortfarande genererar. Jag tittade då bl.a. här, här, här och här.

Flera saker slog mig under läsningen (och jag hoppas återkomma till dem längre fram), men framförallt tyckte jag mig finna stöd för just det uttalande som föregick den "förekomna anledningen", nämligen att - oavsett med vilket raffinemang denna debatt förs - vilken sida du ansluter dig till (vill ansluta dig till) slutligen ankommer på dina värderingar; din känslomässiga gravitationspol.

...vilken kan växla, långsamt, med tiden. Men då inte huvudsakligen som ett resultat av logiska resonemang.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar