Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

18 mars 2009

IT i skolan

Idag verkar skolmyndigheter resonera att skolans personal behöver utbildas för att använda IT, och att detta ska ske genom att alla sakta introduceras i olika medieverktyg. Detta görs av centrala IT-pedagoger. Kompetenshöjningen sker alltså utifrån och uppifrån och syftar till en liten höjning av allas kompetens.

Kunde man inte istället ta tillvara den oftast mycket höga IT-kompetens som redan finns (och växer hos en föryngrad lärarkår) hos en del lärare, och låta dem höja sina närmaste kollegors kompetens inifrån och underifrån till en stor höjning av gruppens kompetens?

Detta skulle kunna ske genom att arbetslagen ges möjlighet att frigöra tid och resurser inom tjänsten för just IT-pedagogik. Det skulle då förutsätta en omstyrning av de medel som används för de centrala insatserna, och att vissa lärare ägnar mindre tid åt undervisning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar