Dagens ord


The individual was not the prime mover of history, but its result

26 sep. 2015

Torbjörn Tännsjö - Yttrandefrihet i trängt läge

Torbjörn Tännsjö - Yttrandefrihet i trängt läge. Föreläsning för elever vid Falkenbergs gymnasieskola, 25 september 2015. ‪#‎natvetplus‬

17 sep. 2015

Franzen om USA


[...] Outside, the sky was cloudless and nicked with random dull stars, their contextualizing constellations obscured by light and dust pollution. The Texas Panhandle was in year five of a drought that might soon be upgraded to permanent climate change. Instead of April snow-melt, dust. 
[...] To drive east on Amarillo Boulevard was to pass, in quick succession, the high-security Clements Unit prison complex, the McCaskill meat-processing facility, and the Pantex nuclear-weapons plant, three massive installations more alike than different in their brute utility and sodium-vapor lighting. In the rearview mirror were the evangelical churches, the Tea Party precincts, the Whataburgers. Ahead, the gas and oil wells, the fracking rigs, the overgrazed ranges, the feedlots, the depleted aquifer. Every facet of Amarillo a testament to a nation of bad-ass firsts: first in prison population, first in meat consumption, first in operational strategic warheads, first in per-capita carbon emissions, first in line for the Rapture. Whether American liberals liked it or not, Amarillo was how the rest of the world saw their country.
Leila liked it. She came from the blue part of Texas, and from a time when the blue part was larger, but she still loved the whole state, not just San Antonio and the Gulf-softened winters and the burning green of the mesquite in spring but the in-your-face ugliness of the red parts. The embrace of ugliness; the eager manufacture of it; the capacity of Texan pride to see beauty in it. And the exceptional courtesy of the drivers, the enduring apartness of the old republic, the assurance of being a shining example to the nation. Texans looked down on the other foty-nine states with a gracious kind of pity.

Jonathan Franzen, Purity, s. 171-173

12 sep. 2015

Ten (More) Commandments of Logic


www.yourlogicalfallacyis.com

Källa: Internet


1'. He who recycles an argument that has been refuted, is a goofball.

2'. If your opinion sounds awkward with a different wording, it is.

3’. Just because your argument fails utterly in one case doesn’t make it right.

4’. If we know it, it’s not an assumption.

5’. Thou shalt not claim that because A doesn’t cause B, A cannot imply B.

6’. Thou shalt reduce the argument down to two possibilities. Or better, one.

7’. Thou shalt not argue that because of our ignorance, a statement might be neither true nor false.


8’. Thou shalt not lay the burden of proof onto him who just proved his claim.

9’. Thou shalt not assume “this” cannot follow from “that” just because you don’t see a connection.


10’. Thou shalt not argue that because an idea is popular, it must be a conspiracy.


5 sep. 2015

Kräver utilitarismen för mycket av oss?

En aktuell uppgift i kursen Naturvetenskap+


I slutet av den tredje och hittills sista filmen i serien Ethics: Utilitarianism (Wireless Philosophy) säger Julia Markovits att utöver de problem som hon redan har tagit upp - vilka pekar på att utilitarismen kräver för lite av oss - så verkar det också vara så att utilitarismen kräver för mycket av oss. (Detta ämnar Markovits ta upp i en kommande film.)
Kan du själv, redan nu, fundera ut på vilket sätt utilitarismen skulle kunna innebära till synes orimligt höga krav på oss alla?

Finns det i så fall något samband mellan, å ena sidan, dessa krav och, å andra sidan, filosofen Derek Parfits s.k. motbjudande slutsats (repugnant conclusion)?

Den motbjudande slutsatsen diskuteras i bl.a. texterna You Should Have Kids (Torbjörn Tännsjö) och Do Humans Have a Moral Duty to Stop Procreating? Känner du igen detta resonemang från den andra av de tre filmerna i serien ovan?

Och hur var det nu med filosofen Robert Nozicks nytto-monster?

---

Tips #1: Gör tanke-experimentet Det drunknande barnet

Tips #2: Kolla upp filosofen Peter Singer, t.ex. hans senaste bok, The Most Good You Can Do

Tips #3: Sverige för UNHCR


Peter Singer
Peter Singer. Foto: Todd Huffman [CC BY 2.0]

3 sep. 2015

Libertariansk paternalism, valarkitektur och tvång

Jag läser allt oftare påståenden som detta, från "beteende-ekonomer" och andra - oftast amerikaner:

Choice architecture plays a vital role in determining what decisions people make. Some ways of structuring decisions result in better outcomes for individuals and for society than other ways of structuring decisions. No-one is hurt by opt-out procedures for things like organ donation; no coercion is involved because people who wish not to have their organs harvested are free to decline.

(Nisbett, Mindware, s. 97-98. Min kursivering)

Vi lever i en turbulent tid. Vänstern är den nya högern. Och högern är - uppenbarligen - den nya vänstern. Men den gör ett förvirrat och halvhjärtat jobb. Citatet ovan vittnar om en förbluffande naivitet - eller är det förträngning, desperation eller cynism (riktad mot vem, kan man fråga). 

30 aug. 2015

Mindware

Av inledningen att döma är den här boken mycket bättre än jag vågat tro. Även gymnasie-elever torde uppskatta den - den är mycket tydlig och jordnära. Perfekt kurslitteratur för N+.
It turns out that the courses people take in college really do affect inferences about the world - often very markedly. Rules of logic, statistical principles such as the law of large numbers and regression to the mean, principles of scientific methodology such as how to establish control groups when making assertions about cause and effect, classical economic principles, and decision theory concepts all influence the way people think about problems that crop up in everyday life.
(s. 10)

---

Efter två kapitel (50 sidor) är jag fortfarande positivt överraskad av den här boken. Ett riktigt fynd!

---

Uppdatering 12/9:

Efter avslutat läsning konstaterar jag att boken är lite ojämn, främst språkligt; ibland otydlig; och bitvis alltför ekonomistisk. Men överlag sympatisk, effektiv och mycket användbar. Bokens kapitel tar upp bl.a. följande begrepp, vilka också ingår i kursen N+:


1) perception, optiska illusioner, scheman, stereotyper, associativa nätverk, priming, omedveten påverkan, framing, representativeness heuristic, availability heuristic

2) FAE, social påverkan, facilitation, kulturella skillnader

3) undermedveten aktivitet, confabulation, halo effect, mere familiarity effect, selektiv uppmärksamhet, mönsterigenkänning, system I och II

4) beteendeekonomi, rationalitet, riskanalys, deliberation, satisficing, etisk beslutsmodell, allmänningens dilemma

5) sunk cost fallacy, opportunity costs

6) loss aversion, endowment effect, status quo bias, opt-in / opt-out, valmöjligheter, incitament

7) statistik, urval, urvalsfel, felmarginal, population, RCT, post hoc ergo propter hoc, law of large numbers, första intryck / problem med intervjuer, regression to the mean, normalfördelning, standardavvikelse

8) korrelation, confirmation bias, sjukdomen S (Bayes), fyrfältstabell (blindtest), statistisk signifikans, chi-test, Pearsons r, kausalitet, illusory correlation, reliabilitet, validitet, kvantifiering, representativeness heuristic

9) själv-selektion, oberoende / beroende variabler, A/B-test, stort N, känslighet (sensitivity, power), experiment, inom-grupp, mellan-grupp, före/efter-design, ordningseffekter (träning, utmattning m.fl.), confounds, oberoende observationer

10) naturliga experiment, CRT, korrelationsstudier, vetenskapsjournalistik, dubbel-blind

11) multipel regressionsanalys (MRA), epidemiologi, olika kausala samband, vetenskapsjournalistik

12) problem med själv-rapportering, reference-group effect, fokusgrupper

13) logik, deduktion, induktion, giltighet, sundhet, dialektiska resonemang, Wason-Laird, syllogismer, Venn-diagram, satslogik, abstrakta och konkreta problem, implikationer; inversion, konversion, nödvändiga och tillräckliga villkor, ekvivalens, pragmatiska resonemangs-scheman

14) västligt och östligt tänkande (WEIRD), holistik, Aristotelisk principer (identitet, icke motsättning, exkluderad tredje), dialektik (tes, antites, syntes; förändring, motsättning, relationer), tao, för- och nackdelar med västerländsk logik, modus ponens, modus tollens, vishet

15) X-Phi, vetenskapsteori, Occams rakkniv , reduktionism, epifenomen, emergens, förklaringsnivåer, Dennett: greedy reductionism, just-so stories, falsifikation, confirmation bias

16) paradigm (Kuhn), behaviorism, kognitivism, vetenskap och social kultur, postmodernism, who’s your expert?

18 juli 2015

When the facts change


Efter tips från Olle Häggström börjar jag nu läsa Tony Judts sista bok. Jag har tidigare läst "Ill fares the land" med stor behållning.

Boken inleds med följande citat av Albert Camus:
Other men will make history. ... All I can say is that on this earth there are pestilences and there are victims - and as far as possible one must refuse to be on the side of the pestilence.

Förordet avslutas med en anteckning:
You cannot write with a view to impact or response. That way you distort the latter and corrode the integrity of the writing itself. In that sense, it is like shooting at the moon - you have to allow that it won't be in the same place by the time the rocket gets there. Better to know why you are sending it up in the first place and worry less about its safe landing. ... 
You cannot anticipate either the context or the motives of readers in unconstrained futures. So all you can do is write what you should, whatever that means. A very different sort of obligation.