Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

21 feb. 2009

Nu är ni komna till fel kommun

Risken för att bli medvetet missförstådd i denna fråga är lika stor som i genusdebatten. Dock måste konstateras att:
  1. det som uttalas i en piketbuss mitt i ett smärre upplopp främst bör förstås i (social-)psykologiska termer;
  2. en mängd faktorer som kan anföras som orsaker till detta upplopp samvarierar med - men är inte betingade av - de inblandades etnicitet;
  3. de nedsättande epitet som användes kan delvis förstås som metonymer för detta;
  4. den efterföljande löpelden av hierarkiskt stigande avböner är beklämmande lik ICA-ledningens förfäran över ompackad köttfärs;
  5. språkvård, utbildning, lagar och normer är alla adekvata medel för att forma önskvärda beteenden (tänk t.ex. på rökning); men
  6. fokus bör skifta mot samhällsplanering och integration; och
  7. ytterst få hade överlevt socialt - eller ens professionellt - med en dold mikrofon på sin arbetsplats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar