Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

21 feb. 2009

Lätt som en fjäder

Dundebatten är en oproportionerlig rallarsving i luften, framdriven av en vag känsla av misstro och rädsla men samtidigt delvis medvetet missriktad för att undgå någon egentlig konfrontation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar