Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

10 dec. 2011

Att lära av de bästa

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi presenterar "Att lära av de bästa" - om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv.

Bättre än mycket annat. Men några grova missar:
  • Att faktorer som huvudmannaskap, klasstorlek, decentralisering m.fl inte framstår som de enskilt största förklaringarna till en nedåtgående trend, betyder inte att de kan ignoreras.
  • Individ- och gruppnivå hålls inte isär.
  • Bakomliggande orsaker (ekonomiska, ideologiska, socio-kulturella) tappas bort.

Givet utgångspunkten att den viktigaste faktorn för resultaten är "vad som händer i klassrummet" är det märkligt tyst om vad eleverna gör och inte gör, och varför. Det är detta som är pudelns kärna. Men samtidigt en (politiskt) blind fläck. Och om man börjar nysta i den änden är man snart tillbaks till de bakomliggande orsaker som sorterats bort som mindre viktiga i "indicie-kedjan".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar