Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

20 mars 2010

Webbens epistemologi

Pelle Snickars skriver (Under strecket, SvD 19/3 2010) om ofantliga datamängder, teorins död, och förhållandet mellan kvantitet och kvalitet. Mycket intressant och - sett på lite avstånd - en av de strömningar som starkast definierar och påverkar den tid som vi nu har trätt in i.
Bruket av datavetenskapliga metoder och tekniker inom humaniora förefaller alltså ha lett till ännu en vändning, ”the computational turn”, där ny kunskap kan frambringas med kraftfulla datorers hjälp, förutsatt att det finns tillräckligt med digitalt material att bearbeta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar