Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

19 mars 2010

Kommunala skolor

Erik Svensson om skolor i kommunal regi:
Ett annat problem var den kommunalisering av skolan som drevs igenom i början på 1990-talet. Det har oundvikligen lett till en sänkning av elevernas kunskapsnivåer: kommunerna klarar nämligen inte av att hantera så viktiga saker som utbildning och kan inte erbjuda lärarna vettiga arbetsvillkor. Istället så har kommunala skolbyråkrater fått alltför stort inflytande över verksamheten. Många skolchefer vill nu i någon slags allmän klåfingrighet inskränka lärarnas makt och möjlighet att själv lägga upp sin arbetstid och planering. Detta är ett av de starkaste argumenten mot kommunaliseringen: skolchefer och andra kommunbyråkrater som inte begriper verksamhetens innehåll, oavsett om det handlar om pedagogik eller ämneskunskaper, ska inte få lov att ta makten över lärarna, hur gärna de än vill. De saknar helt enkelt kompetensen och deras inflytande över utbildningen bör minimeras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar