Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

15 mars 2010

Tyckfrihet eller politisk klaustrofobi

Nina Björk skriver på DN Kultur idag, 15/3 2010 (ingen länk ännu, ty texten är ej upplagd på DN:s sajt) under den fyndiga rubriken Tyckfriheten:
...det som har hänt i våra marknadsliberala politiska demokratier är att vi har definierat hela den ekonomiska sfären som någonting som står utanför demokratin, utanför politiken. Och sedan har vi förlagt frågan om människosyn, värden och livsmening till den ekonomiska sfären. Och voilà - det politiska står fritt från sånt flum!

Men inte talar ekonomer om människosyn, värden och livsmening? Nej, nej, ingen talar om detta. Men ekonomin förverkligar en människosyn och i förlängningen en moral genom själva sin praktik.

...denna stympade uppfattning om det politiska har kommit att kombineras med ett samtalsklimat där själva försöken att övertyga andra människor om att ens egna politiska åsikter är de rätta börjar ses som suspekt.

Björk lyfter fram Zygmunt Baumans definition av ett repressivt samhälle som "ett samhälle som tillräckligt effektivt eliminerar alla alternativ till sig självt". Och visst kan det låta konspiratoriskt. Men även om det inte är resultatet av en medveten strategi (vilket det nog faktiskt skulle kunna visas vara, på en del håll) så är det emergenta beteendet lika verkligt som förrädiskt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar