Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

15 mars 2010

Upp- och nedvänd!

Käre kollegan Bosse om skolan:
Alla på skolan vet hur den är organiserad. Alla enheter/nivåer har sin egen agenda, men jag föreslår en förändring. Vi vänder på det hela och lägger till en rad överst och får följande:
  1. Sverige behöver kunniga, demokratiskt tänkande individer som blir duktiga på att ta rätt beslut, i stort och i smått.


  2. Vi har unga människor som behöver tränas i detta.


  3. Vi behöver lärare som är villiga att träna och undervisa dessa unga, utifrån läroplan, ämnen och kurser.


  4. Vi har personer med adminstrativt kunnande som är beredda att göra allt för stötta det ovan nämnda.


  5. Vi har skolledare som ser till att punkterna ovan uppfylls och att människor kan göra sitt bästa.


  6. Vi har en förvaltning som skall stötta våra skolledare och se till att skollagen efterlevs.


  7. Vi har politiker som följer riksdagens intentioner och skapar förutsättningar för en bra skola.

Punkt 1 i utvidgad form, tagen från LPF94:

Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. All verksamhet i skolan ska bidra till elevernas allsidiga utveckling.

Skolan skall skötas för att ge mervärde. Det är inte en tummelplats för personliga eller politiska åsikter, vilket våra politiker och tjänstemän tycks tro.

Bosse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar