Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

14 feb. 2010

Sherpning

Transparanta argument och inga förringande kommentarer om de debattörer som intagit en annan position. Så talar en intellektuell som tror på sina arguments kraft.
(Sherpa, med anledning av Arena-debatten)

Jag ska skärpa mig...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar