Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

19 feb. 2010

Rationalitet var det, ja

SVT:s Rapport presenterar idag en undersökning, genomförd av Synovate, av hur människor ställer sig till "klimatfrågan". Oavsett vilka metodologiska invändningar som må resas mot undersökningen är resultatet - så som det presenteras - intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar