Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

13 feb. 2010

Outsourcad

Många människor ryggar instinktivt tillbaka från idéer om mental kollektivism. Västerlandets politiska och filosofiska historia är ... byggd på tankar om odelbara, avskilda individer. Måhända tror de att den liberala demokratin i sig själv hotas om vi tar till oss individbegreppets brister.

Invändningarna hänger ofta samman med oviljan att inse problemen kring den fria viljan.

(Isobel Hadley-Kamptz i tidskriften Arena, nr. 1 2010)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar