Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

2 maj 2009

Miljö: Portal och initiativ

Miljöportalen drivs av Göteborgs miljövetenskapliga centrum, en samarbetsorganisation mellan Chalmers och Göteborgs universitet.

Här är några människor som inte bara pratar, utan också gör någonting. Vilket bra initiativ! Värdet av portalen ökar i takt med antalet personer och organisationer som använder den. Inte minst lärare bör passa på att göra det.

Till skillnad från miljöportalen vänder sig Uppsalainitiativets blogg kanske inte främst till gymnasieelever. Däremot till oss som (inser att vi) behöver hjälp att värja oss mot Stockholmsinitiativet.

Det är verkligen dystert att Stockholmsinitiativet, detta...

politiskt och ekonomiskt oberoende nätverk, som vill verka för att klimatpolitiken ska präglas av kunskap och saklighet snarare än ogrundade föreställningar och ogenomtänkta åtgärder
(host!) ...kan räkna meriterade forskare till sin medlemsskara. Tack, Olle Häggström, för att du inte låter "klimatskeptikerna" stå helt oemotsagda, inte ens på Newsmill.

I praktiken är de emellertid det - så gott som oemotsagda. Så länge det stora flertalet inte spontant inser att vi lever i ett (praktiskt taget) slutet system. Så länge de flesta som - efter påtryckningar - faktiskt inser det, inte drar drar ens de mest elementära slutsatser av detta faktum. Så länge de som faktiskt drar dessa slutsatser inte orkar agera efter dem. Så länge många - väldigt många - i okunnighet eller, värre, ren cynism, aktivt motverkar en ödmjuk, försiktig och inte minst realistisk inställning till hur vi människor bör leva tillsammans här på jorden.

I bästa fall kan okunnighet och t.o.m. ovilja att ta till sig dessa realiteter delvis ursäktas av en högst mänsklig kortsiktighet och egocentrism. Men när man avfärdar eller t.o.m. förvanskar inte bara fakta utan även teorier och hypoteser utifrån en omvänd försiktighetsprincip, ja då är man så nära man kan komma den bibliska ondska jag inte tror på.

(Ett litet tack också till dem som lagt beslag på domännamnet stockholmsinitiativet.com.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar