Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

2 maj 2009

Det unikt mänskliga

Jag vågar knappt hänvisa till denna skriftväxling om människans unicitet. Utan att lägga ord i någon annans mun skyndar jag mig att inskärpa att ingen av de två författarna inbillar sig att människan är så unik att hon på något sätt transcenderar sin biologiska bas. Detta är ju tyvärr något som de flesta vill tro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar