Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

7 juli 2009

Solidaritet

Är det inte otroligt att det ska vara så svårt att betala TV-licensen?

Jag blir så beklämd när jag - istället för reklam - om och om igen får se dessa klämkäcka, inställsamma uppmaningar. Snälla, kan du inte betala? Vi (andra) skulle bli så tacksamma då!

Enligt Radiotjänst uppgick de inbetalda avgifterna till 6,4 miljarder år 2008. Detta torde innebära att drygt 3 miljoner hushåll betalade in sin avgift (årsavgiften ligger på drygt 2000 kronor).

SCB räknar med mellan 4,5 och 5 miljoner s.k. kosthushåll. En mycket försiktig beräkning utgår istället ifrån 1990 års folkräknings knappt 4 miljoner s.k. bostadshushåll.

Om vi förutsätter att samtliga hushåll utnyttjar public service - det gör de ju - och att alla,även ungdomar och nyligen invandrade, är medvetna om obligatoriet - det är de ju - pekar dessa siffror på en smitningsfrekvens på närmare 25 %. (Den officiella siffran är 13 %.)

Man kan fråga sig om pejlingen betalar sig, d.v.s. om dess kostnader uppvägs av "vunna" avgifter. Kanske. Inte för att det spelar någon roll...

Kanske är den kontraproduktiv, förstärker negativa attityder...

Det värsta är att ju att många smitare uppger principiella skäl. Låt vara att de flesta fildelare är... förvirrade. Men när det gäller licensavgiften är det uppenbart (för mig) att den ska betalas oavsett om du själv tycker dig ha någon glädje av public service eller inte.

Den obligatoriska avgiften lär inte avskaffas än på ett tag, trots kritik (uppgivenhet eller frihetssträvan). Även om Jutterströms m.fl. förslag om skattefinansiering är förståeligt, skulle det dels innebära en inskränkning av det politiska oberoendet, dels ge ytterligare näring åt frihetsivrarna.

1 kommentar:

  1. Även denna stöld av tv-ägarnas (och snart datorägarnas) pengar ska en dag gå i graven. Att tvinga folk att betala denna licens finns det inga tillräckliga argument för.

    SvaraRadera