Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

2 juli 2009

L is for Latin

I häftet som medföljer CD-skivorna med Minkowskis och Musiciens du Louvres inspelning av Bachs h-mollmässa - i en radikalt nedbantad sättning - skriver den etablerade musikologen och Bach-kännaren George B. Stauffer om verkets genesis och raison d'être.

Det är det vanliga om de senare verkens encyklopediska karaktär, och om att de skrivits för eftervärlden (snarare än samtiden).

Men varför en katolsk mässa? Och varför på latin?

Stauffer anför ett antal skäl, varav det mest övertygande är att detta var en smart manöver av Bach för att ställa sig in hos de likaledes smarta Habsburgska pretendenter som i sina försök att vidmakthålla (drömmen om) det tysk-romerska riket ivrade för stöd från både vänster och höger.

Friedrich...had converted to Catholicism so that he could rule over Catholic Poland as well as Lutheran Saxony. A Latin text Missa was therefore a politically appropriate work to curry favour with the young Elector...
Kanske. Eller var det kanske så att Bach, trots att han är den som mer än någon annan personifierar - kodifierar - det progressiva, protestantiska, lutheranska projketet, och som i sin närmast övernaturliga ståndaktighet och dådkraft, umbäranden till trots, levde som han (det) lärde ---
Whoso bears his load unbending
with his frailty contending
what he does is rightly done
But the poor deluded one
he of duty every weary
breeds a future, ah, so dreary
Wenn des Kreuzes Bitterkeiten, BWV 99, anonym textförfattare

--- kanske kände han ändå att denna encyklopediska, för eftervärlden tänkta, mässa var så viktig; att dess universella, allomfattande ambitioner var så... krävande att endast en katolsk mässa, satt till latinets lingua franca, räckte till?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar