Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

5 juli 2009

Re: Montaigne, del 3

Varför försöker jag upprätthålla tvetydigheten mellan subjekt och objekt i rubriker som "Sett", "Hört", "Hittat", "Läst", o.s.v.?

Det är en fråga värd att ställa. Svaret kan med viss framgång sökas i psykoanalys, i filosofi, i idéhistoria.

Jag söker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar