Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

9 juli 2009

Sociala nätverk

Att skolan (från förskolan och uppåt) faktiskt utgör ett socialt nätverk för familjen, enligt Cochrans och Brassards definition, är (lite beroende på hur man läser den) påtagligt: Skolan är ett praktiskt stöd för föräldrarna – om inte annat en förvaringsplats – som erbjuder tillsyn, omsorg och bildning som de själva inte kan tillhandahålla p.g.a. förvärvsarbete. Skolan påverkar barnens uppfostran (om än inte nödvändigtvis föräldrarnas uppfostran av barnen) – om inte annat så genom att erbjuda en mötesplats för jämnåriga. Och skolan visar hur andra fungerar ihop med sina barn – genom lärarens relation till eleven, men också barnets rapporter till föräldrarna om kamraternas familjesituation.

Att skolan är tänkt att utgöra att socialt nätverk är tydligt, inte minst vid läsning av läroplanerna. Exempelvis påbjuds ett aktivt arbete för att fostra eleverna till ansvarstagande, självständiga och produktiva demokratiska medborgare, allt i samverkan med föräldrarna.

Att skolan bör utgöra ett socialt nätverk tycker jag känns naturligt. Det var delvis som ett sådant den växte fram i Sverige från 1700-talet och framåt – långt innan kunskapssamhället gjorde den nödvändig av andra orsaker. Merkantila och industriella samhällen kan tillfredsställa sina kunskapsbehov med betydligt mindre ambitiösa utbildningsväsen.

Man kan i och för sig argumentera att om vi verkligen övergått till ett kunskapssamhälle minskar också behovet av extern barnomsorg i takt med att föräldrarna undslipper de centraliserade och synkroniserade löpande banden. Å andra sidan verkar kraftfulla politiska och ekonomiska intressen för att mörklägga sådana självklara samhällsutvecklingar som fem timmars arbetsdag.

Oavsett behoven av tillsyn och utbildning finns ett bestående skäl till varför skolan bör betraktas som ett socialt nätverk, och det är att skolan är en av få institutioner som säkerställer en allomfattande och kontinuerlig samling runt samhällets gemensamma värdegrund. Detta blir inte mindre viktigt i en tid där vi med hjälp av informationsteknik lätt kan divergera mot isolerade fraktioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar