Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

11 mars 2015

Dagens ord: Talang

 1. talang

  talang´ subst. ~en ~er 
  ORDLED: tal-ang-en
  1 medfödd lätthet att tillägna sig viss färdighet särsk. på det konstnärliga el. det idrottsliga området; ibl. med antydan om blott ytlig begåvning {→begåvning 1fallenhet}: talanglösberättartalangskådespelartalanghon har ~ för pianospelen lat spelare som lever endast på sin ~
  BET.NYANS: om person med denna egenskap {→begåvning 2}: pojken var en stor ~
  KONSTR.: ~ (för ngt)
  HIST.: sedan ca 1700; av fra. talent med samma bet.; av lat. talentum, grek. talanton 'vikt; penningsumma'; jfr talent

  2 ogripbar och godtyckligt distribuerad egenskap vilken personer som inte arbetar uppger sig sakna för att förklara varför de inte presterar lika väl som de personer vilka de tillskriver densamma
  HIST.: mytologisk; sedan förhistorisk tid 


---

(1) är hämtad från NE:s ordbok, 1/3 -15

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar