Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

9 mars 2015

Alla handlingar är ideologiska

Alla handlingar är ideologiska.

Detta gäller oavsett om den som utför eller förordar handlingen är medveten om det eller inte.

Utförandet av en handling innebär också att andra handlingar väljs bort.

Förordandet av en handling innebär också att andra handlingar underkänns.

Det är alltså inte orimligt att på ideologisk grund ifrågasätta även till synes obetydliga och enstaka handlingar.

Om en handling inte tillmäts någon vikt så finns det inga skäl att förorda den.

Att påstå något annat är att bagatellisera handlandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar