Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

17 apr. 2016

Förord


Målgruppen för den här boken är… alla som inte redan är bekanta med innehållet! Jag tror att det gäller de flesta, i högre eller lägre grad. Framför allt vänder jag mig till elever på Naturvetenskapsprogrammets tredje år; i andra hand till alla gymnasieelever. Jag vill förstås nå lärare – i alla ämnen – inte bara på gymnasiet utan också i grundskolan, och deras rektorer. Därutöver hoppas jag intressera personal och studenter vid högskolor och universitet, inklusive folkhögskolor. Min önskan är att boken kan fungera som utgångspunkt för studiecirklar och som allmänbildande läsning för alla medborgare.

Själv har jag under de senaste åren försökt att bibringa mina elever så mycket som möjligt av innehållet inom nuvarande ramar för gymnasieskolan: Jag har skapat två nya kurser och drivit ämnesövergripande projekt. Men i förhållande till omfattningen kan det inte bli mer än ett axplock (se exempel på Skolverkets webb). Jag har därför skissat på ett helt nytt gymnasieprogram (mer om detta i slutet av boken). Jag försöker också föra ned något av innehållet i grundskolan. Jag skulle gärna se ett – kanske obligatoriskt – introduktionsår på högskolenivå, där alla studenter (och därmed alla framtida samhällsaktörer) ges en gemensam bas av viktiga begrepp från psykologi, logik, argumentationsanalys, statistik, sannolikhet, vetenskapsteori, filosofi och andra kunskapsområden.