Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

11 mars 2012

Homo Sacer

Citat ur Giorgio Agambens bok Homo Sacer, översatt av Sven-Olov Wallenstein och utgiven på svenska av Daidalos, 2010.

Detta, ett gott liv, är i huvudsak målet, både för alla tillsammans och för den enskilde. Men även för själva livsuppehällets skull sluter de sig samman och upprätthåller en politisk samfällighet, ty kanske ligger det något gott även i bara det att man lever, om inte ens liv är alltför tyngt av besvärligheter. Det är tydligt att de flesta människor uthärdar mycket lidande för att bara hålla sig vid liv, eftersom de i detta finner en sorts välbefinnande och en naturlig inneboende sötma.
Aristoteles, Politiken

Människan förblev under årtusenden detsamma som hon var för Aristoteles: ett levande väsen som därtill hade förmåga att skapa sig en politisk existens; den moderna människan är ett djur med en politik där dess liv som levande varelse är satt ifråga.

Focault, Viljan att veta7 mars 2012

Kvantifiering in absurdum

Kvantifiering in absurdum... av allt och inget. Det är ett utslag av nyliberal styrningsrationalitet: ett slags cynisk relativism som döljer fusk, falskhet och förträngning bakom en fasad av skenhelig rättfärdighet och kameralt ansvarstagande. Som när charterbolagen pratar om socialt och miljömässigt ansvar. Eller när kommuner motiverar vansinniga upphandlingar.

Allt är möjligt i ett värde-vakuum där det är tabu och politiskt/professionellt självmord att tala om bra och dåligt; rätt och fel; prioriteringar och försakelser. Där gruppsykologi, kaotiska marknadsmekanismer och emergenta sociala mönster tillåts tala för sig själva och ges profetiskt tolkningsföreträde. Går det så går det, som Bosse brukar säga.

Hur var det nu Oscar Wilde definierade en cyniker? A man who knows the price of everything and the value of nothing.