Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

2 juni 2020

GPT-3: Filtrering eller resonemang?

Kilchers beskrivning känns uppenbart riktig, snudd på trivial. Att artikelförfattarna överdriver hur mycket, och vilken typ av ’resonerande’ som försiggår är förvånande och närmast pinsamt.
Visst finns det mycket som är imponerande, eller åtminstone anmärkningsvärt kraftfullt. (Wow-faktorn minskar ju i proportion till hur mycket tid och plats modellen och träningen har fått.)

Och visst kan det få stora, och eventuellt negativa konsekvenser om det blir riktigt lätt att generera hyfsat kontextkänsliga och åtminstone hyfsat ’unika’ texter vars artificiella upphov inte alltid lätt går att upptäcka.

Och visst kan man tänka sig att detta blir särskilt pikant om och när det kombineras med mer avancerat resonerande.

Men att påstå att den här mekanismen utför något mer än just det Kilcher säger - det verkar bara dumt.

Sen kan man ju alltid fråga sig var gränsen går mellan plagiat och ’försteåelse’, ’kunskap’, ’kompetens’... Om en elev/student får i uppgift att, säg, skriva en resonerande uppsats och lämnar in en kopia av en befintlig text, så är det ett uppenbart plagiat och inget bevis på egen förståelse. Om eleven läser och klipper och klistrar från flera olika texter på ämnet så är risken fortfarande stor att inlämningen flaggas i Urkund. Men, bortsett från det verkligt originella, är det inte detta alla gör - och uppmanas att göra! - både för att lära sig och för att uppvisa bevis på att lärande har skett? Åtminstone om vi låter mängden lästa och ’plagierade’ texter och textsnuttar växa tillräckligt mycket. Och hur många uppsatser, skrivna ’med egna ord’, ärligt uppsåt och vad vi skulle erkänna som genuin förståelse, kunskap och kompetens, skulle godkännas om vi uppgraderade Urkund till GPT3? (Beroende på hur vi ställer in och tolkar granularitet och känslighet.)

Detta gäller förstås - hittills - bara i specifika typer av uppgifter, som egentligen inte kräver mer flexibilitet än vad GPT3 uppvisar. Men de är ju faktiskt väldigt vanliga i verkligheten. (Om än inte tillräckliga.)

Det mest intressanta var väl det om ’exlicability’. Det verkar ju faktiskt vara ganska straightforward i just denna typ av fall. Och det går säkert att generalisera. Men troligen kommer förklaringarna att kännas mer otillfredsställande, ju svårare uppgiften hade varit för en människa att, i princip, utföra. Förklaringen finns där, men (den oreducerbara) komplexiteten och/eller den upplevda irrelevansen (i förhållande till mänskliga kognitiva begränsningar eller tankekulturer) kommer troligtvis att motverka den nytta som man hoppas få.

31 maj 2020

Intellectual asceticism and the collapse of Western civilization

"These so-called 'holistic' approaches still focused almost entirely on natural systems, omitting from consideration the social components. Yet in many cases the social components were the dominant system drivers. It was often said, for example, that climate change was caused by increased atmospheric concentrations of greenhouse gases. Scientists understood that those greenhouse gases were accumulating because of the activities of human beings: deforestation and fossil fuel combustion. Yet they rarely said that the cause was people and their patterns of conspicuous consumption.

"Other scholars have looked to the roots of Western natural science and religious institutions. Just as religious orders of prior centuries had demonstrated moral rigor through extreme practices asceticism in dress, lodging, behavior and food - in essence, practices of physical denial - so too did physical scientists of the 20th and 21st centuries attempt to demonstrate their intellectual rigor through practices of intellectual self-denial.

"These practices led scientists to demand an excessively stringent standard for accepting claims of any kind, even those involving imminent threats. In an almost childlike attempt to demarcate their practices from those of older explanatory traditions scientists felt it necessary to prove to themselves and the world how strict they were in their intellectual standards. Thus they places the burden of proof on novel claims, even empirical claims about phenomena that their theories predicted. This included claims about changes in the climate.

"Some scientists in the early 21st century, for example, had recognized that hurricanes were intensifying. This was consistent with the expectation, based on physical theory, that warmer sea surface temperatures in regions of cyclogenesis could - and likely would - drive either more hurricanes or more intense ones. However, they backed away from this conclusion under pressure from their scientific colleagues.

"Much of the argument surrounded the concept of statistical significance. Given what we now know about the dominance of nonlinear systems and the distribution of stochastic processes, the then-dominant notion of a 95 % confidence limit is hard to fathom. Yet, overwhelming evidence suggests that 20th century scientists believed that a claim could be accepted only if, by the standards of Fisherian statistics, the possibility that an observed event could have happened by chance was less than one in twenty.

"Many phenomena whose causal mechanisms were physically, chemically or biologically linked to warmer temperatures were dismissed as unproven because they did not adhere to the standards of demonstration.

"Historians have long argued about why this standard was accepted, given that it had neither epistemological nor substantive mathematical basis. We have come to understand the 95 % confidence limit as a social convention  rooted in scientists' desire to demonstrate their disciplinary severity.

"Western scientists built an intellectual culture based on the premise that it was worse to fool oneself into believing in something that did not exist than not to believe in something that did. Scientists referred to these positions  respectively as type 1 and type 2 errors, and established protocols designed to avoid type 1 errors at almost all costs. One scientist wrote: 'A type 1 error is often considered to be more serious and therefore more important to avoid than a type 2 error.' Another claimed that type 2 errors were not errors at all, just missed opportunities.

"So while the pattern of weather events was clearly changing many scientists insisted that these events could not yet be attributed with certainty to anthropogenic climate change. Even as lay citizens began to accept this link, the scientists who studied it did not. More important, political leaders came to believe that they had more time to act than they really did.

"The irony of these beliefs need not be dwelt on"

---

Transcribed from: Oreskes & Conway, "The Collapse of Western Civilization" (2014/2018), chapter 2 in the audio version, minutes 8-13.

23 maj 2020

The tribalism dogma

Given that, for significant numbers of humans, the First and Second Great Expansions have occurred, people who subscribe to the dogma that human beings have a tribalistic moral nature have two main options. Either they can give up the dogma entirely and admit that they simply didn't appreciate the flexibility of the moral mind because they confused the moral mind with the kind of moralities it was first expressed in; or they can soften the dogma by acknowledging that culture has stretched the tribalistic evolutionary leash in some cases, but assert that its doing so was a matter of going against our evolutionary grain, and that consequently any shift toward inclusion is bound to be anemic and unstable.

Obviously, I think the first response is the best: the belief that we are beings with a tribalistic moral nature should just be abandoned. To those who take the second option, my reply is simple: given that human moralities exhibit great diversity and that some people's moralities are not tribalistic, why should we say that our moral nature is tribalistic? It won't do for the die-hard defender of the dogma to cite evidence of the pervasiveness of tribalistic moral attitudes and beliefs, whether the evidence is historical or based on experiments, even if it is cross-cultural, because any such evidence is compatible with the hypothesis that our moral nature (the moral mind) is neither tribalistic nor inclusive, but rather so flexible as to be capable of being expressed in either tribalistic or inclusive moralities, depending on the environment.

In other words, to take historical or experimental evidence of tribalistic moral attitudes or behavior as conclusive confirmation of the thesis that humans have a tribalistic moral nature is to ignore the biased-sample problem I noted earlier. If the human-constructed niches in which the moral mind can get expressed in inclusive moralities are rare and recent, then concluding that human moral nature is tribalistic because most human moralities have been like that would be no more cogent than concluding that water flea nature includes protective spines and helmets because most of the water fleas you happened to have observed has those features.

The tribalism dogmatist has recourse to one last desperate fallback position: he can admit that human moral nature sometimes permits nontribalistic moralities, but insist that tribalism nevertheless is part of the moral mind itself, and that it is therefore still accurate to say that humans have a tribalistic moral nature. For the reasons given in the preceding paragraph, I don't think that we should say that tribalism is an element of our basic moral psychology, part of the moral mind itself - unless we quickly add that the moral mind also includes the capacity for inclusion. But if one grants that the moral mind is tribalistic in that weak sense - that tribalism is only one aspect of a moral nature that also encompasses inclusion, the result is a Pyrrhic victory.

Why? Because the thesis that humans have a tribalistic moral nature loses its punch if one admits that humans can act contrary to that aspect of their nature because of another aspect of their nature, namely, their capacity for inclusive morality. Admitting that our moral nature is dualistic saps the force of the assertion that we have a tribalistic moral nature.

Suppose that the last-ditch tribal dogmatist rejects the idea that our moral nature is dualistic and in response to the obvious fact that some moralities are now inclusive says that inclusion nonetheless goes against our nature. That is, suppose that he still asserts that our moral nature is tribalistic, period, not tribalistic and inclusive. Allowing for our moral nature to be overridden - saying, in effect, that we can act "unnaturally" - dilutes the notion of the nature of a thing. And that greatly reduces the interest and importance of the grand thesis that we are beings with a tribalistic moral nature. It also renders that thesis incapable of yielding any significant predictions about the scope of potential moral change or the space of possible moralities.

What I have to say in this book will still be important even if you dispense with talk of human moral nature altogether and fall back to a weaker, much less sexy thesis: namely, that human beings, by virtue of their evolutionary history, are predisposed to behave in a morally tribalistic way. To say that they are predisposed to tribalism means that exhibiting tribalistic moralities is the default position for humans, the way they tend to act, even if that tendency is sometimes not realized because of cultural influences. Its the default position, because the disposition to tribalism is an especially powerful aspect of our moral psychology.

If you hold that much weaker thesis, you can read me this way: I will show that in spite of this supposed predisposition, some humans have developed inclusive moralities, moralities that are not merely aspirational but socially and politically potent; and I will explain how they did that. In other words, I'll explain how they moved from situations in which that supposed predisposition largely determined the character of human moralities to situations in which that predisposition was inhibited or overridden or neutralized to such an extent that they developed inclusive moralities. In explaining this shift, I will show that the supposed predisposition to tribalism is not nearly as severe as one might think. I'll show that inclusive moralities are likely to persist, if the environments that are friendly to them are sustained. Inclusive moralities are fragile, in the sense that the capacity for tribalism never disappears; but that doesn't mean that inclusive moralities are inherently unstable and doomed to decay.

Finally, let me emphasize that there is a way of interpreting the experimental and historical evidence of tribalistic moral attitudes and behaviors that is compatible with rejecting the Tribalism Dogma, even in its weaker forms. Such evidence can be explained without concluding that humans have an especially powerful, deeply rooted, biologically based predisposition to tribalism if we make the following reasonable assumptions: (1) the moral mind is highly flexible; (2) most humans have lived in environments in which that flexibility issued in tribalistic moralities; (3) culture has developed in ways that sustain tribalistic moralities, even when they no longer promote reproductive fitness and are no longer necessary for successful cooperation; and (4) some people have an interest in maintaining (or resurrecting) tribalistic tendencies and they have the ability to do so effectively.

Each of these assumptions is highly credible. [...]

From: Allen Buchanan (2020),
Our Moral Fate: Evolution and the Escape from Tribalism,
MIT Press, Cambridge: MA.,
pp. 25-283 maj 2020

Ekofascism?

”Ekofascism” är ett märkligt skällsord. Man måste nog vara sociopat för att använda det.


Med terminologin i artikeln skulle jag kunna omformulera mitt ursprungliga utrop så här: Om man inte åtminstone är en prudentiell antropocentriker, så är man en sociopat. Och ska prudentiell betyda något meningsfullt så måste det förr eller senare innebära (accepterandet av eventuellt nödvändiga) kompromisser där enskilda människors intressen får stå tillbaka för helheten (inklusive alla andra människor, nu och i framtiden, samt deras miljö - oavsett hur mycket egenvärde man tillmäter denna miljö, och hur "naturlig" man insisterar på att den ska vara).

Callicotts holism, åtminstone i sin ursprungliga form, tarvade kritik, helt klart. Bland annat för att den inte var konsekvent. (Enskilda individer är ju en del av helheten och har därmed intrinsikalt värde.) Men Regans rop om "ekofascism" var minst lika missriktat. Den "misantropi" som han och andra varnar för låter i mina öron som ett brott mot hans egna principer: miniride och worst-off. Det verkar som om minsta inskränkning av en enskild individs handlingsutrymme är tabu för honom, och andra kritiker.

Diskussionen om "aristokrati" och "kolonialism" är i det här sammanhanget villospår. Varför skulle ex. uppmaningar till barnbegränsning etc. rikta sig i första hand till tredje världen; mer naturligt är väl att de i första hand riktar sig till väst och kompletteras med en uppfordran (plikt) att påskynda den sociala och teknologiska standarden i tredje världen, så att de så småningom kan följa efter - av upplyst egenintresse. Men det är kanske just där skon klämmer?

Om man vägrar att acceptera Malthus, och om man inte kan tänka sig en liberalism som modererar sina ambitioner, så förstår jag inte vad man har att göra inom miljöetik. Då har man ju på förhand deklarerat att man prioriterar någon princip högre än vår gemensamma långsiktiga överlevnad - och därmed i förlängningen även efterlevandet av denna princip. Om miljöetik ska vara intressant så måste den ju snarare handla om vilka principer som är långsiktigt hållbara.

Planet of the humans


Michael Moores nya film har fått mycket kritik. En del av den är korrekt (men av marginellt intresse); en del visar sig förhoppningsvis så småningom vara berättigad (vilket isåfall också berättigar Moores uppfordran att visa detta); en del är önsketänkande; en del körsbärsplockande (vilket Moore förvisso gör sig skyldig till, men bevisbördan ligger inte på honom); en del är positionering; en del i bästa fall välmenande politik; och en del är ren hysteri.

Men bara det faktum att McKibben, Sierra Club m.fl., och deras anhängare är så ömfotade visar att Moores inlägg är viktigt.

Påståendet att Moore går fossilindustrins ärenden, medvetet eller inte, är löjeväckande desperat. Dessutom osar det av dåligt samvete och whataboutism. (Huruvida Moore är oförvitlig är helt irrelevant.)

Sanna miljövänner välkomnar Moores ifrågasättande av teknikoptimism och termodynamiskt handviftande, och hans betoning av problemen med befolkningsökning, livsstil, tillväxt och kapitalism.

Kritik som inte explicit gör detta - och jag har inte sett någon sådan - tar jag inte på allvar.

---

Och där kom det:

25 ways of looking at AINu är det äntligen dags. Det ska bli spännande att se vilka författare jag håller med, och vilka som snackar goja. En gissning:


TROLIGEN BRA

Lloyd (Nja... Försiktig, ej övertygande)
Pearl (Ja! Ska genast köpa hans bok)
Russell * (Ja! Mycket är bra)
Dennett (Jodå. Fortfarande spänstig, och börjar - liksom Dyson - att närma sig Deacon)
Tegmark (Jaaa!)
Tallinn (Jaa!)
Wolfram (Jaa. Cool!)


OSÄKRA

Brooks (Helt OK)
Wilczek (Cool!)
Griffiths (Intressant. Läser gärna mer. Men hur är det med the big picture?)
Dragan (OK)
Anderson (Haha! Kul)
Kaiser (Jag blir nyfiken, vill läsa mer)
Gershenfeld (Bra. Spännande)
Ramakrishnan (My man! Ska läsa mer. Men inte om intelligens - där är han för "blöt")
Pentland (Mkt intressant! Asimov, Tuschin m.fl... Mercier & Sperber skulle behöva läsa detta)
Obrist (Öhh... nja...näe)
Galison (Trevlig)
Jones (Bah!)


TROLIGEN DÅLIGA

Dyson * (Mmm... Tänkvärd och kanske viktig, men saknar konkretion)
Pinker (Woah! Det är något skumt med denna styvnackade fanatism...)
Deutsch (Far out! Way too far out för att vara relevant. Hur mycket stryk fick D i skolan?)
Hillis * (Himla bra! Visdom)
Gopnik (Bra! Kant! Men varför slutsatsen att vi inte behöver oroa oss?)
Church (Öhh... Skriv som folk - för folk! Orka!)


Jag uppdaterar det här inlägget efter hand. Intryck efter läsning inom parentes. 

11 apr. 2020

Human Compatible

1) Mycket är mycket bra. Tack till Olle Häggström för tipset.

2) Idén om att ersätta mål med osäkerhet är verkligen djup.

3) Det förvånar mig lite att Russell är så GOFAI-fokuserad.

4) Han skriver inte mycket om varför de tidigare GOFAI-initiativen ebbade ut.

5) Han motiverar inte heller varför, eller hur, de nu skulle kunna bli mer framgångsrika.

6) Det förvånar mig att han så kategoriskt avfärdar potentialen hos neurala nät.

7) Och att han kategoriskt avfärdar analogin mellan mänskliga hjärnor och neurala nät.

8) Det senare motiverar han inte.

9) Det förra motiverar han bl.a. med att upptäckt av och resonemang med abstrakta hierarkiska begrepp inte är möjligt.

10) Men samtidigt påvisar han, och sätter visst hopp till, att just olika begrepp faller ut av IRL.

11) Även sådana som vi själva inte har hittat eller kan hitta.

12) Hur hänger detta ihop med hans tvärsäkra uttalande att system måste vara förståeliga?

13) Sista delen, där huvudidén presenteras, inleds med tre principer. När jag först läste dem tänkte jag direkt: Det här är ju upplagt för wireheading - Harriets egen hedonistiska spiral, alltså. Goodharts lag är ju liksom det existentiella villkoret i ett nötskal. Om och när det blir för kort sträcka mellan mål och belöning så mister målet sitt värde.

14) Även om Russell då och då snuddar vid detta så tar han inte tag i det ordentligt.

15) Närmast kommer han på de sista sidorna där han talar om en allmän bekvämlighet, men jag tänker mer på individuella upplevelsemaskiner.

16) Överhuvudtaget känns kapitel 9 alldeles för fragmentariskt och kortfattat. Jag upplever inte att han tar problemen på allvar, eller att han behandlar dem tillräckligt noggrant. Det är ingenjören som talar.

17) Fast, visst, han är lösningsorienterad, och det är ju bättre att vara konstruktiv än att bara filosofera över svår- eller olösliga dilemman.

18) Och visst är grundidén god - även om jag är osäker på hur väl de tre principerna fungerar.

19) Men när det gäller aggregation så känns det återigen som om diskussionen är lite lättvindig: ”Sånt här får vi klura ut efter hand”.

20) Jag menar, de filosofiska problemen kan ju inte designas bort eller hanteras med ingenjörsskap.

21) Russell verkar vara skeptiskt till inte bara nudging och liknande, utan också till paternalism i någon form.

22) Jag tror inte att vi klarar oss utan sådan - vare sig med eller utan AI.

23) På ett ställe skriver han något i stil med att eftersom det inte är en bra idé att skapa helt lojala AI (till någon individ) så måste vi ”stoppa in lite altruistiska och egalitära algoritmer” i varje personlig assistent - men då får vi kanske istället problemet att de rymmer hemifrån och ansluter sig till EA-rörelsen... så liiite lojala måste de få vara ändå. Det här stycket (och texten omkring det) läste jag flera gånger. Men jag förstod inte riktigt hur han menar. Eller snarare, jag förstår inte hur det hänger ihop med texten i övrigt. Det känns som om detta är en (av flera) svaga punkter i hans resonemang.

1 mars 2020

Not Born Yesterday, en följetong

Jag har varit dålig på att blogga den senaste tiden. Tänkte skärpa mig och börjar därför anteckna redan under läsning av Hugo Merciers nya bok "Not Born Yesterday". Jag vet redan på förhand att den kommer att reta mig till vansinne. Jag vet också att jag efteråt kommer att ha svårt att artikulera min kritik, och att de flesta av mina vänner kommer att ställa sig frågande till mitt höga blodtryck. Som vanligt.

Det kan ju förstås vara så att jag inte har några goda argument. Att jag bara reagerar känslomässigt, och kanske också inkonsekvent.

Mercier kommer att hävda - liksom han och Sperber gjort tidigare, och liksom många andra, ex. Pinker och Gigerenzer - att människan är rationell. Att de senaste årtiondenas kognitions- och socialpsykologi är dålig vetenskap och vänsterpropaganda. Att lättlurade och lättledda människor är en evolutionär omöjlighet - både i backspegeln och i evighetens perspektiv. Att det undermedvetna, som det beskrivits under de senaste 3000 åren, är antingen ett missförstånd eller en överdrift.

Att det medvetna är precis vad det borde vara: en blank värja för retorisk fäktning - om motivationen finns där.

Efter en snabb genomgång av Asch, Milgram, Kahneman, Richerson & Boyd, Heinrich m.fl. avslutar Mercier det första kapitlet:

Once we take strategic considerations into account, it becomes clear that gullibility can be too easily taken advantage of, and thus isn't adaptive. Far from being gullible, humans are endowed with dedicated cognitive mechanisms that allow them to carefully evaluate communicated information. Instead of blindly following prestigious individuals or the majority, we with many cues to decide what to believe, who knows best, who to trust, and what to feel. 
The multiple mass persuasion attempts witnessed since the dawn of history - from demagogues to advertisers - are no proof of human gullibility. On the contrary, the recurrent failure of these attempts attest to the difficulties of influencing people en masse. 
Finally, the cultural success of some misconceptions, from wild rumors to supernatural beliefs, isn't well explained by a tendency to be credulous. By and large, misconceptions do not spread because they are pushed by prestigious or charismatic individuals - the supply side. Instead, they owe their success to demand, as people look for beliefs that fit with their preexisting views and serve some of their goals. Reassuringly, most popular misconceptions remain largely cut off from the rest of our minds and have few practical consequences, explaining why we can be relatively lax when accepting them.
-- Mercier (2020), Not Born Yesterday, s. 13-14


Den första meningen i citatet ovan har samma struktur som Zuboffs "fri vilja är så viktigt att det måste finnas". Alltså: Det skulle kunna gå illa för mänskligheten om den beter sig dumt. Alltså får den inte göra det. Alltså gör den inte det.

Att det är "svårt" att övertyga människor innebär inte att det är svårt att manipulera dem. Det är bara ytterligare ett bevis på de påverkas av precis de krafter som Mercier vill tona ned betydelsen av, eller snarare, inkludera i sin variant av rationalitet.

Få praktiska konsekvenser? Bara om man, som Mercier, bortser från allmänningens dilemma och samhällelig kunskapsbildning som en public good.


Mercier har nog en poäng när han flyttar fokus från "supply" till ”demand” för att förklara varför folk agerar som de gör (konformitet, prestige, framgång, etc.) Men detta förflyttar ju bara problemet. Om individer egentligen inte är lättlurade, eller om de (medvetet) väljer att inte koppla in sin skepsis, så innebär det ju att de är cyniska snarare än dumma. Är det bättre?

Nja, kanske flyttar det fokus från ledare, på gott och ont: Vare sig diktatorer, myndigheter eller marknadsförare är i sig så hotfulla eller nödvändiga som vi tror. Men problemen försvinner ju inte för det: Istället för att ledas i fördärvet av någon av dessa, så leds vi kollektivt i fördärvet av varje enskild persons ”smarta”, kortsiktiga och egoistiska strategiska ”dumhet”.

Hanlons rakkniv: Skyll inte på ondska det som kan förklaras med dumhet.

Brecht: Samhället måste byggas så att det inte kräver några goda människor.

Jag tror att Mercier skulle hålla med om dessa deviser. Men av för mig perversa anledningar: Han definierar om dumhet som cynism, och sedan till individuell rationalitet. Och han förlitar sig på en osynlig hand. Denna hand kan antingen vara långt mäktigare än vad Smith någonsin tänkte sig eller åtminstone det mäktigaste vapnet vi har. Vilken av dessa hållningar Mercier står för återstår att se.

Det är typiskt för den världs- och människobild som (den nyliberala) konservatismens överstepräst Sowell beskriver som den "begränsade":

Människan är ond

Undergången kan inte undvikas

Det finns inga lösningar, endast mer eller mindre goda kompromisser

---

Efter en promenad med Musikrevyn i lurarna - under vilken Saint-Saëns bombastiska orgelkonsert, framförd av Utah Symphony Orchestra, och de obehagliga associationer den gav upphov till, fick min hud att knottras av vämjelse - slår det mig:

Merciers m.fl. hållning är denna: evolutionär mismatch är en oxymoron. Denna hållning karakteriserar många samhällsdebattörer från vitt skilda håll - biologi, psykologi, antropologi, sociologi, historia, filosofi, juridik, politik. Detta är samma naiva adaptionism som avfärdades av Gould och Lewontin för snart 50 år sen.

---

(Här kommenterade Patrik och förekom på så sätt en stor del av innehållet i kapitel 2. Se kommentarsfältet nedan. Jag svarade i samma kommentarsfält, och läste sedan just detta kapitel.)

---


En övertro på den evolutionära teleologins allt förlåtande skyddsnät är en form av naiv adaptionism, som gränsar till religion. En mildare form säger att allt ordnar sig i sinom tid (och här finns flera varianter, från de mest fromma till det mest cyniska). En strängare, eskatologisk form säger att domedagen - och med den uppryckningen - är nära. Och först kan och kommer allt att ordna sig.

Sowells konservativa (och eventuellt också religiösa) människa har av livsvisdom tillägnat sig en nödvändigtvis "begränsad" (till skillnad från naivt "obegränsad") vision av människan och världen; begränsad också i så måtto att hon inser att hon vare sig kan skärskåda det förflutna eller överskåda framtiden och sina handlingars konsekvenser. (Här erkänns alltså en opacitet, och insikt om denna lyfts upp som ett dygdemönster.)

Det är alltså bättre att sitta still i båten - acceptera och vörda den förborgade visheten i status quo, den kulturella evolutionens krona och resultatet av en successiv (men inte medvetet styrd) beskärning av tidigare vildskott i samhällets trädgård - och samtidigt akta sig noga för att i hybris försöka styra den (eventuellt gudomliga) plan som utvecklas organiskt i nuet och framtiden

Och här finns en paradox, ty Mercier kritiserar Heinrichs, Richersons och Boyds argumentation om att just denna opacitet innebär ett selektionstryck för "okritiskt" accepterande av kulturellt överförd information utifrån tumregler som frekvens, prestige och framgång.

För den konservative är mängden individer en population, ett statistiskt fenomen. Men här finns något även för nyliberalen: äta eller ätas. Medan den konservative ser relationen mellan individ och samhälle som den mellan ett arbetarbi och en bikupa (där någon råkar vara drottning) så handlar relationen för libertarianen om den enes bröd och den andres död - individen står i ständig motsättning både till varje annan individ och till kollektivet (eller totaliteten - något "samhälle" finns ju som bekant inte, enligt Thatcher). Men den organiska utvecklingen, den osynliga handen, lotsar tryggt vidare mot den enda hamn där vi kan, ska, bör ankra.

Till skillnad från Mercier och hans gelikar ser den progressive samhället som någonting mer: en sårbar balans mellan individualitet och kollektiv, där den enskilde vare sig uppslukas av helheten eller konkurrerar mot grannen. Detta kräver mycket av både individuell utveckling, disciplin och respekt - och av medveten, iterativ utformning och underhåll av både personliga och institutionella relationer.

Detta är den radikala upplysningens bild av samhället. Spinozas och Jonathan Israels bild.

Det är talande att Mercier bl.a. exemplifierar harmonisk samexistens (där stabil kommunikation kan utvecklas och bestå) med olika celler i en människokropp. En levercell och en hjärncell har samma mål, samma "fitness" och kan därmed lita fullständigt på varandra, påstår han. En cancercell är en cell som blivit "ond" och svikit den organiska harmonin- en anomali, fortsätter han. Även med tanke på den förenklade och kortfattade framställningen utgör detta exempel ett närmast Freudianskt bevis på den konservatives tro på (hopp om, svepskäl för) "organismen i organismen". Många (bl.a. Lindenfors, Dennett, Turchin) har beskrivit hur samarbete på varje nivå i ett komplext system - från organeller till stater - också karakteriseras av evolutionär kapprustning och ständiga hot om sönderfall: så snart en chans till "avhopp" uppenbarar sig så kommer den att utnyttjas - av leverceller såväl som av andra - och yttra sig bl.a. just som cancer.

Det är precis samma förlopp som Mercier själv illustrerar med de varningsropande apor som plötsligt skulle kunna "upptäcka" att de tjänar mer på att hålla tyst och rädda sig själv - om omständigheterna är de rätta (under tillräckligt lång tid).

Exemplet med mor och foster inte heller övertygande. Mercier är noga med att beskriva det som en tävling mellan fostret och dess framtida syskon, snarare än mellan foster och moder. Men det skulle krävas mer information än vad han anför för att inte snarare dra slutsatsen att det är just det senare som faktiskt sker: Är det verkligen rimligt att tro att den energi som modern förnekar fostret (genom att utsöndra mer insulin) och istället lagrar som fett kommer framtida syskon till del, snarare än modern själv?

En detalj (delvis ursäktad av den kompakta framställningen): Mercier anger som ett skäl för att anta att gasellens "stotting" verkligen är en evolverad s.k. stark signal - som delas av både bytesdjur och rovdjur - är att gasellen inte hoppar jämfota inför just geparder, eftersom både gasell och gepard "vet" att den fina form som därmed demonstreras inte har någon betydelse i ett sprintlopp. Men hur vet Mercier det? (Visst kan det vara så, och visst kan instinkten att inte lägga energi på att signalera i dessa fall då utvecklas - kanske ökar detta chansen att gasellen kommer undan just geparder. Och visst kan detta i sin tur utgöra ett stöd för tolkningen av den nu selektiva stottingen som en evolverad, delad och stark signal för ömsesidigt nyttig kommunikation mellan de båda kontrahenterna.) Resonemanget är slarvigt och dåligt underbyggt: Om gasellen är i fin form jämfört med sina artfränder så torde detta rimligen resultera i att den blir mer svårfångad både i sprint- och distanslopp.

En sak till:

Unreliable signals, if they proliferate, threaten the stability of communication. If receivers stop benefiting from communication, they evolve to stop paying attention to the signals. Not paying attention to something is easily done. If a given structure is no longer advantageous, it disappears - as did moles' eyes and dolphins' fingers. The same would apply to say, the part of our ears and brains dedicated to processing auditory messages, if these messages were, on balance, harmful to us.
-- Mercier (2020), Not Born Yesterday, s. 20

Tydligare kan det väl inte bli. Om ovanstående ska bli rimligt, och ha bäring i sammanhanget, så måste vi tänka oss att Mercier resonerar om skeenden många tusentals år bakåt i tiden, och dessutom hoppar friskt mellan korta och långa tidsintervall. Men vad som gällde då behöver inte gälla nu. Och det ska ganska mycket till för att kulturell - för att inte tala om biologisk - evolution skulle kompensera för de nackdelar som ett alltför "okritiskt" lyssnande nu kan innebära. Eller om vi flyttar oss ännu längre tillbaka, från språkets uppkomst till den tid då så gott som alla landlevande organismer utvecklade hörsel och ljudproduktion (t.ex.): Hur länge skulle det dröja innan vi "skitsnackande" människor tillbakabildat alla dessa miljontals år av i övrigt extremt användbara adaptioner?

---

Eller så får Mercier bita i det sura: Om rationalitet och språk är produkterna av en stabil samevolution under den långa stenåldern, så är det den rationalitet som rådde då som fortfarande råder.

Klanmedlemen kryper inte för Ledaren för att han är dum nog att tro på vad denne säger, utan för att han är smart nog låtsas göra det. Klanen anfaller först och ställer frågor sedan för att det är säkrast så. Den medeltida fursten ingår allianser endast för att de gynnar honom just då  - och sticker kniven i ryggen på sina fränder så snart det gynnar honom mer. Alla är införstådda med spelets regler - det finns inget att förlåta.

I förlängningen av dagens "rationella" konservatism ligger feodalismen och fascismen (och just denna rationalism ser vi nu breda ut sig i Västvärlden), medan en "rationell" libertarianism väntar på sin furste och hans Machiavelli (tja, den väntan är ju också över) - och en bångstyrig stat fylld av småfurstar in spe (ja, den också).

Se här, en annan devis som både Wittgenstein, Mercier och jag kan instämma i, men av olika orsaker:

Vad man icke kan tala om, därom måste man tiga

---

(Långlunch tisdag 3 mars. Läste kapitel 3 och 4 på fiket och antecknade efter hand. Sluggar ganska vilt. Mer stenografi och medvetandeström än noggrann analys. Men, vad tusan, jag dubbelarbetar ju!)


Kapitel 3

Här finner vi högerns omvända populism: "Vänstern försöker övertyga er om att ni är svaga, att ni behöver försvara er mot påverkan. Det behöver ni inte. Ni är minsann inte lättlurade." (Visst känns det bra? Ni behöver inte ha dåligt samvete, och jag kan fortsätta att utnyttja er.)

Gullibility, vilket nedsättande ord! Låt dem inte kalla dig dum! Dina instinkter leder rätt! (Inte minst för mig).

Hitler? Som enligt Mercier felaktigt trodde att han kunde påverka massorna? "Se vad han ställde till med." Vafalls?

Jaha, så waterboarding likställs med instrumentell betingning. Det är väl ändå skillnad på förhör och hjärntvätt?

Jaha, så den stabila samevolutionen av språk och rationalitet är inte en kapprustning? Nej, den är en marknadsplats! Bättre och bättre för alla, hela tiden! (Och var finns argumenten för detta? Att mänskligt språk möjliggör oändligt många nya kombinationer?)

Sedan en intressant poäng: System 2 är inte nytt, inte en modern överbyggnad på system 1. Båda systemen måste utvecklats parallellt. OK, det är en rimlig hypotes. (Men inte nödvändig, se t.ex. Patriks kommentar. Den är emellertid fundamental för Merciers resonemang. Synd då, att han inte följer den till sin logiska slutpunkt. Se nedan.)

OK, vi regredierar inte till lättövertalade grobianer utan till konservativa tjockskallar som inte låter sig påverkas alls. Men är det bättre? Det är ju i så fall precis lika lätt att utnyttja som motsatsen. Och det var det Hitler gjorde: Påverkade folk via omväg. Förhindrade öppenhet och tvingade fram stenåldersrationaliteten. Inte genom att tränga igenom, övertala, bygga upp ny världsbild - utan genom att skala av, avtäcka en gammal.

Sidan 44 om system 1 och 2. Här visar Merciers eget resonemang att automatisk skepsis är precis lika illa som motsatsen: att alltför lätt låta sig övertalas. Det förra leder till att man förkastar korrekta påståenden och argument. Det senare att man accepterar inkorrekta påståenden och ogiltiga argument. Varför skulle det förra vara bättre än det senare?

En annan svaghet i Merciers resonemang: Vilka motiv har den enskilde att utvärdera påståenden och argument överhuvudtaget, om de redan stryker medhårs?

Det fåtal experiment som Mercier åberopar för misstänkliggöra omedvetna processer är alltför enkla att avfärda. Han borde följa Dennetts råd och attackera de mest robusta resultaten i stället.

Subliminal påverkan, implicita attityder, priming... Mercier et al kommer alltid att slå ifrån sig dessa resultat. Men börja från andra hållet: Plocka inte den lågt hängande frukten utan försök argumentera bort de starkaste, självklara bevisen för associativt tänkande! Litteraturen är full av mycket övertygande exempel på anchoring, framing etc.

Diskussionen om förhörsteknik och hjärntvätt leder ingenstans.

Sidan 44 (längst ner): Enligt Mercier så spelar det ingen roll om system 1 släpper igenom falska eller bekanta meddelanden, så länge de rimmar med vad man redan tror eller vill. Att system 2 inte ens kopplas in har inget med intellektuell lättja att göra. Tvärtom, varför ägna energi åt att ifrågasätta något om man inte upplever sig behöva göra det? Återigen: Om Mercier har rätt i att människor som i lägre grad kopplar in system 2 lika gärna förkastar falska som sanna påståenden så länge dessa inte upplevs intressanta - och därför inte kan påstås vara mer känsliga för desinformation - är det bättre? Self-serving bias är knappast den "rationalitet" vi vill ha.

Att system 2 kan förstärka felaktiga meddelanden är ju ytterligare stöd för sårbarhet. Backfire effect, motivated reasoning, Dunning-Kruger...

Marx och Engels? Really!? Detta är nivån, alltså. Här förväntas läsaren acceptera följande implikation: Marx och Engels är typexemplet på kvasiintellektuella skitsnackare - det vet ju alla nuförtiden. Och visst är det typiskt att just intellektuella snobbar i så hög grad gick på det där skitsnacket. Se där hur uppenbart värdelöst system 2 är! (Den här populistiska retoriken riktas både åt hö-hö-högern och åt tvehågsna gråsossar.)

Kahneman säger inte att system 2 är definitionen av rationalitet. Men det kan användas för att (med mycket möda) förstå och acceptera den externa logik som vi har uppfunnit.

Samma problem som i Enigma: Vi jämför inte med system 2, utan med en extern standard.

Sidan 46: "Gullible individuals would be taken advantage of until they stop paying attention...". Men hallå! Om du verkligen är godtrogen så gör du inte ens kopplingen, upptäcker inte ens att du blir utnyttjad. Och vilken tidshorisont talar vi om? Ofta är kopplingen mellan påverkan och utfall omöjlig att överblicka. Och hur skulle den som utnyttjats kunna kompensera?

Mercier lyckas inte visa varför kapprustningsliknelsen är felaktig. Det är ju hans modell. Men han vill ju klämma in öppenhet också... Varför skulle en kapprustning innebära att vi var öppna från början och först senare blev skeptiska? (sidan 41)

Den utnyttjade godtrogne - talar vi om en enstaka nutida individ eller om en tidigare population Mercier är återkommande otydligt och medvetet svävande på den punkten.

---

Kapitel 4

Plausibilitet definierar Mercier som huruvida något stämmer överens med individens egna erfarenheter. OK, så kan man se det. Men man måste då också göra skillnad på denna interna standard (som mycket väl kan vara alltför starkt kopplad till egna erfarenheter, motiv, etc.) och på en extern dito. Det är stor skillnad på skillnad på en faktisk värderingsmekanism och en yttre standard eller ett ideal.

Är backfire-effekten verkligen sällsynt, även i ideologiskt viktiga frågor? Mercier refererar till Wood & Porter (2016). Den måste jag titta närmare på.

Sidan 53-54. Nej, den sokratiska metoden (majeutiken) visar inte hur effektivt (intuitivt) resonerande fungerar. Samma fel som i Enigma. Problemet är ju att ”vigilance” saknas. Det räcker inte att visa att vi accepterar giltiga men inte ogiltiga skäl. Dessutom är det inte sant: vi accepterar ibland ogiltiga resonemang och förkastar ibland giltiga. Vi är alktså inte ”open” heller.

Men Metcier verkar tycka att även denna (felgenererande) "stubbornness", "vigilance",  konservatism är sund.

Om den inte vore sund, skulle den då vara evolutionärt omöjlig? Nej, om vi håller oss i nutid så handlar det om mismatch. (Förutom skillnaden mellan intern "rationalitet" och extern standard.)

Ja, deliberation kan vara produktiv men är det långt ifrån alltid. Och vi undviker den som pesten!

Sidan 56-57. Svagt (anekdotisk) resonemang om att goda skäl vinner. Det viktigaste är inte argumentens styrka utan de sociala strömningarna - och det vet Mercier. Det är ju det han ofta lutar sig mot: så länge det är ”rationellt” - alltså så länge det ligger i mitt eget intresse - att diskriminera svarta, kvinnor, homosexuella, etc. så gör jag det - oavsett vilka "sunda" argument mot diskriminering som finns tillgängliga. Och jag söker absolut inte upp sådana!

Att vara, eller låtsas vara, klimatförnekare är också naturligt, strategiskt och därmed, i Merciers bok, "rationellt". Så länge den "smarte" entrepenören; den kortsiktige, närsynte, självtjänande - och när så är strategiskt lämpligt, lismande - egoisten får fler barnbarn än "viktigpettrarna" och the do-gooders, ja, då har han den spelteoretiska evolutionära historiens välsignelse. Varför ens lägga energi på att bry sig om andra än familjen? Blod är tjockare än vatten. Girighet är bra! Inskränkthet är bra! Merciers resonemang är faktiskt precis så futtigt. I hans värld fungerar universitet och högskolor som kyrkor och kloster, och intellektuella som munkar i celibat. De kan vara bra att ha ibland (för utveckling av ny teknik), men de ska hållas kort och ingen vettig människa lyssnar på dem.

Här finns också den obligatoriska berättelsen om ett ungt högerspökes radikalisering, bitterhet och känsla av utfrysning inom akademin - och föreliggande bok är en del av revanschen.

I en fotnot skriver Mercier att bias kanske gäller produktion snarare än utvärdering av skäl. Ja, OK, men är det bättre?

Sidan 58. Mercier påstår här att vi kan lita på att plausibilitetskontroll sker utan bias. What!? Det har han minsann inte visat, och så är det inte. Många biases ligger djupare.

Här kommer det igen: Problemet är inte bias utan tidigare information... Ha! Det är förstås både-och. Och även om vi inte hade haft bias så är problemet med informationen tillräckligt problematiskt.

På sidan 59 nämns äntligen mismatch!

Vaccinationsexemplet illustrerar åter hur Mercier slår sig till ro med att "supply" inte påverkar menligt och struntar i att "demand" är inskränkt.

Sidan 66. "Det krävs inte mycket för att skapa (?) en kreationistisk anti-vaxare och konspirationsteoretiker" Precis! (Vem "skapar". Kan det ha något med "supply" att göra?)

"Works with poor material"... Ja, det finns ju inget (annat).

Så landar vi i "Who's your expert (inför kapitel 5) — varför söka upp någon överhuvudtaget? Och varför söka upp någon som inte säger det jag vill höra?

---

Kapitel 5 börjar ironiskt nog med att erkänna vikten av just success, frequency, prestige och imitation - alltså just de fenomen som Boyd, Richerson och Heinrich lyfter fram.

Och resonemanget förutsätter alltså att vi letar aktivt efter experter överhuvudtaget.

Varför vill vi ha "rätt"? Vill vi det? Hur då, ”rätt”?

Sidan 68. Mercier verkar inte tycka om tanken på en underliggande g-faktor för att förklara kompetens. I stället verkar han föredra Gardners m.fl tanke om många olika sorters intelligens, och anför hjärnans modularitet som en möjlig anledning till människors olika kognitiva profiler. Detta förefaller mig tveksamt.

Han säger också (i en fotnot) att en förekomsten av en generell mekanism som kan förklara relativa kognitiva styrkor och svagheter förefaller osannolik i ljuset av hur svårt det visat sig vara att överföra kunskaper och färdigheter från ett ämne till ett annat - s.k. transfer of learning. Här stödjer han sig på experiment som liknar dem inom pedagogik, där man ofta finner att elever som undervisas och övar på ett visst område sällan generaliserar eller tillämpar resultaten inom andra områden. Jag tycker snarare att detta är ett argument för en generell g-faktor. Och jag undrar vart Merciers resonemang är tänkt att leda.

Sidan 69. "..they didn't rely on rough heuristics such as picking dominant or prestigious individuals..." Nähä, vad gick de efter, då? Det finns ju fler, uppenbara, "tumregler" för att avgöra vem som är bäst på frågesport. Och om det i stället var så att gruppdeltagarna kände igen de rätta svaren trots att de inte fick fram dem själva, så skulle ju detta passa bättre in i Merciers resonemang än att hänvisa till mer sofistikerade strategier.

Sidan 70. Om den förhatliga "folly of crowds" (majoritetens tyranni): "By this logic, the Earth is flat..." Haha, vilket självmål. För varje exempel på hur majoritetens åsikt (nu) överensstämmer med sanningen, så finns det lika många som visar motsatsen. Och Condorcets beslutsregel gäller bara under mycket specifika förhållanden - vilket Mercier naturligtvis känner till.

(Och varför argumenterar han nu för frekvens ≈ korrekthet? Det var ju det han ville ifrågasätta från början.)

Evolutionary valid cues respektive "nymodigheter" som statistik och sannolikhet. Tydligare kan det inte bli. Nej, människor resonerar inte spontant att 0,65^n > 0,5^n o.s.v.. De följer flocken, oavsett om dess medlemmars förmåga att korrekt välja riktning ligger över eller under 0,5. Det är ju precis det som är problemet. Det är inte en feature - det är en bug. (I xkcd-strip:en hänvisar protagonisten till sina "levelheaded" och höjdrädda vänner. Det motsvarar i sammanhanget den artificiella kunskap som ges i experimentet: varje deltagare har en 65 % chans att välja rätt.)

Återigen, när Mercier et al i artificiella situationer lyckas få sina försökspersoner att ta hänsyn till att alla andra bara har följt flocken, och att flocken i sin tur bara har följt efter en enstaka person - ja, då kan problemet reduceras till hur mycket tillit försökspersonen bör tillmäta just denna. (Och det är ett problem i sig.) Men hur ofta ser det ut så i verkligheten? Gigerenzer har i alla fall en ambition att designa beslutssituationer på ett sätt som sak ge individen så goda förutsättningar som möjligt, men Mercier vill att vi slår oss till ro och "litar" till att de flesta nog vet bäst själva.

When cues are evolutionarily valid, people weigh a number of them to decide how valuable the majority opinion is: size of the majority in relative terms (the degree of consensus) and absolute terms (group size), competence of the members of the majority, and the degree of dependency between their opinions.
Mercier, Not Born Yesterday, s. 74

Det finns så många problem med det här stycket. Vilken grupp talar vi om? Den "evolutionära valida" stammen? Vad har den för ekologisk validitet här och nu? Och hur väl fungerar egentligen den här beslutsprocessen ens på stamnivå? Det verkar som om Mercier har teleporterat några snävt rationella nutida människor till ett påhittat stamråd under stenåldern, där sakfrågan och utgången av förhandlingarna är av rent akademisk karaktär, och efter vilket deltagarna genast teleporteras tillbaka till nutiden. Men visst, kanske är detta en deskriptivt rimlig modell för den lokala "kvarterskyrkan" (vilken jag har beskrivit i tidigare texter).

Och så det vanliga snacket om att många deltagare i Aschs studie faktiskt inte böjde sig för majoriteten, och att många som gjorde det senare "erkände" att de egentligen visste det rätta svaret och endast hade prioriterat grupptillhörighet... Tja, här har vi det igen - är det bättre?

Sidan 76. Märklig definition av "social pressure". För Mercier verkar det endast betyda: "Jag måste göra detta för att visa andra att jag gör som de". Men det kan ju lika gärna innebära: "Eftersom andra gör det här så är det nog intressant, viktigt, korrekt."

"On the whole, our mechanisms of open vigilance provide us with a good estimate of who knows best". Detta har inte visats.

---

Cosmides, Boyer, Bloom och Pinker, m.fl. bidrar med varsin "blurb" på bokomslaget. De två senare formulerar sig med viss återhållsamhet men den sammantagna bilden de ger är att (med Boyers ord) "Mercier demolishes ... our cherished belief ... that (other) humans are ... gullible, an illusion that is entrenched in ... academic psychology ..." Ironiskt då att Pinker sedan många år befinner sig på en evighetslång världsturné där budskapet är just att människor är så nedtyngda av bias att de inte förmår ta till sig just hans uppenbart korrekta världsbild!

---

Kapitel 6

På sidorna 81-82 sammanfattar Mercier den första delen av kapitlet: "Evolutionarily valid behavioral cues to deception would be maladaptive - and, indeed, there don't seem to be any." Om detta håller jag med.

Men måste vi inte vara vaksamma? Kanske behövs det inte, eftersom folk sällan ljuger? Jo, det är klart att de gör: Om man kan komma undan med en lögn så vore man en idiot om man inte ljög. (Rent evolutionärt.) Och jag tänker på Grices maximer, och Gyges ring.

I en fotnot ifrågasätter Mercier t.o.m med det behov av självbedrägeri som enligt ex. Hanson och Simler skulle vara evolutionärt fördelaktigt, för att inte säga oundvikligt, i en informationskapprustning.

Negligence (medveten eller inte) borde övervakas och bestraffas lika hårt som deception. Låter idealistiskt.

"Our minds are, by necessity, egocentric, attuned to our own desires and preferences, likely to take for granted that people know everything we do and agree with us on most thing." Se där, en hel rad biases. Även om vi räknar bort de första, och låter Mercer förvandla nödvändighet till dygd, så återstår den Griceska godtrogenheten, curse of knowledge, m.m.

Det är alltså diligence - samvetsgrannhet - som vi borde värdesätta och protokollföra. Hmm... how's that working out for you?

Vi kan förutsätta diligence när våra incitament är naturally aligned... Det här kokar bara ner till samma refräng som tidigare: "blod är tjockare än vatten", "vi hugger inte varandra i ryggen så länge vi båda tjänar på att hjälpas åt att hugga någon annan i ryggen först", o.s.v. Och dessutom, om Trumps supportrar upplever (delvis med rätta?) att de har gemensamma intressen (t.ex. i att hålla kolindustrin igång) - hur rationellt är det?

Gemensamma fiender verkar vara bra att ha. Kanske nödvändigt?

Nu börjar det lukta homo economicus och nyliberal, idealiserad marknad. I bästa fall handlar det alltså om kortsiktiga och lokala win-win-situationer.

Och så en god portion "naturligt är gott". Of course.

Fotnot 26. Chimpanser ignorerar pekande för att det inte har något informationsvärde för dem. Really? Sååå... den evolutionära logiken (att hålla koll på gemensamma intressen) gäller bara talat språk?

Fotnot 29. "We are better of erring on the side of caution..." Alltid? Måste det vara så?

Självuppfyllande profetia. Negativ spiral. Alibi för lata och egocentriska.

Sidan 90. Commitment signals. "People say...". Adjusted for past commitment violations. Yeah, how's that working for you? Antingen skiter folk i att Trump konsekvent säger "People say". Eller så är det snarare en positiv signal: Jag ljuger. Ni vet att jag ljuger. Alla vet att jag ljuger. Men både ni och jag kan förneka att något enskilt uttalande är en medveten lögn följt av medvetna val att acceptera (eller inte ifrågasätta) just denna lögn. Tillsammans kan vi blåljuga och kortsluta samhällsdebatten, samtidigt som vi låtsas delta i den på lika villkor. (Jämför fotnot 37.)

Kahneman säger att världens tragedi är att vi litar mer på de självsäkra än på de samvetsgranna. Mercier säger att detta inte är något problem, eftersom vi justerar våra omdömen när vi senare upptäcker vårt misstag. Really? Tror han på det själv? Eller räknar han med att vi ska tro på honom (och marknaden, och Trump) nu - och strunta i att vi kommer att ångra oss när jordens medeltemperatur har stigit med ytterligare tre grader?

Nej, det gäller uppenbarligen bara i small scale societies. Alltså familjer, klaner, kvarterskyrkor.

Så hur klarar vi oss nu: "in the absence of positive cues, we reject communicated information". Ha!

Name recognition och branding. Möjliggör de verkligen för oss lära känna "the people who make sure the products we buy are safe"?

Sidan 94. "Even the best-informed, most competent speaker shouldn't be listened to if we don't think they have our interests at heart." Tydligare blir det inte.

Avslutningen av kapitel 6 är fullt av tveksamheter. Jaha, det är OK att lita på Pepsi för att Tiger Woods säger det? Och att sluta lita på Pepsi för att Tiger Woods är otrogen? Folk borde hålla koll på hur ofta politiker faktiskt håller sina löften, snarare än när de bryter dem? Vi borde lita mer på folk i allmänhet?

---

Kapitel 7

From the evolutionary perspective I have adopted in this book, emotional contagion is implausible. If emotions were truly contagious, if they forced irrepressible mimicry, they would be too easily abused. [...] If our emotions were so easily manipulated, we would be much better of not paying any attention to emotional signals.
Mercier, Not Born Yesterday, s. 98

Byt ut "emotional" mot "epistemological" eller "moral". Det kommer Mercier att göra.

Förutom det jag redan sagt om hur Mercier blandar ihop olika tider, platser och typer av situationer, så måste något mer här sägas om det "evolutionära perspektivet" och den naiva adaptionismen. Vad kan ett beteende vara om det inte är en (perfekt) anpassning (till en specifik tid, plats och situation)? Kan det ens finnas "på riktigt" överhuvudtaget? Jodå, det kan vara en s.k. "spandrel"; en mismatch; en kompromiss; för mycket av det goda; en bieffekt...

Det är ju fullständigt uppenbart - ur ett evolutionärt perspektiv - att däggdjur utvecklat just emotionell "smitta" för dess positiva konsekvenser. Mercier vill önsketänka fram en nyliberal atomär individ som agerar i "splendid isolation", med fri vilja och allt, och vars perfekt rationella beteende kan aggregeras med alla andras i en metafysisk drift mot ett harmoniskt optimum.

Sidorna 99-106. Bra om starka signaler. Tänkvärt om smittometaforen.

Sidan 107. "Whether or not an individual starts displaying bizarre behaviors is a function of their existing relationships..." Ja, delvis. Men det innebär inte att problemen försvinner. "Behaviors that are truly harmful ... serious self-harm ... do not create mass psychogenic illnesses". Här glids det på orden. Werther-självmord sprider sig inte heller till alla eller ens många i den omedelbara närheten, men den sociala närheten är inte geografisk - särskilt inte i internet-eran. Självskadebeteende "smittar" inte den omedelbara omgivningen, men väl de som befinner sig i fel omständigheter. Trump flyttar på Overtonfönstret och "smittan" sprider sig till diverse "incels", var och en isolerad i sin egen källare, hundratals kilometer ifrån både varandra och källan.

Om den missförstådda "massan", sid. 109-112. "...some people are ready to seize any chance to steal and assault ... Their actions are not driven by 'irresistible currents of passions' but by the opportunity to act with relative impunity that crowds provide" (s. 110). Och i en fotnot: "If, moreover, there is a gradation in how many people already behaving badly it takes to allow someone to behave badly, then the phenomenon looks like a cascade of influence, when in fact no (direct) influence takes place at all". Jösses! Snacka om motivated reasoning! Och, om vi accepterar resonemanget, inklusive tvetydigheterna - är det bättre?

Sidan 111. "...antisocial actions ... were driven by rational (albeit selfish) factors ... rather than sheer panic."

---


Kapitel 8 och 9

Om du har läst så här långt så måste jag tyvärr meddela att följetången härmed avslutas. Efter att ha läst kapitel 8 och 9 får jag bara ur mig invektiv. Jag ska läsa ut boken men mer skrivet här blir det inte. Det är inte värt besväret. Det är bara att konstatera: Karln är en monumental k*kskalle.


---

Christian Munthe om en konservativ vänster

Pinkers pågående kurs om rationalitet vid Harvard, föreläsning om social och politisk bias

29 feb. 2020

Walden 3Äntligen klar med Zuboffs "Surveillance Capitalism". En tung bok, på flera sätt, men mycket läsvärd. Ett extremt ambitiöst projekt: teoribygge; sociologisk betraktelse; litteratur; massiv fältstudie; personlig kamp. Jag är mycket imponerad, men också provocerad. Det är framförallt tre saker som skaver - i en mycket innehållsrik och givande bok, som jag sympatiserar med till 95 %.

* "Will to will"

* "Behavioral economic's view of human frailty"

* "Mystery equals freedom"

Zuboff är en liberal marxist, vad det verkar. Lite för liberal för min smak. Tror jag... Hon insisterar på en version av fri vilja som jag inte riktigt kan köpa. Jag kan förstå att hon gör det, och jag kan också förstå varför. Men jag tror att hon har fel. Och jag tror också att hon gör fel i att tro att hon behöver denna fria vilja, vare sig i sin analys eller för sina varningar.

Zuboff är en mycket imponerande person. Bokens tillblivelse motsvarar ett herkuliskt arbete. Zuboff tillskriver detta sin "vilja att vilja" kämpa sig upp varje morgon - i med- och avsevärd motgång; en vilja som hon befarar blir alltmer sällsynt i takt med att övervakningskapitalismen dränerar oss på både identitet, kreativitet och handlingskraft. Men i denna "vilja" gömmer sig en romantisk tanke om den orörde röraren; den liberala samhällsdrömmens autonoma subjekt. Zuboff vill till varje pris värna detta subjekt, och jag håller med. Men för det krävs inget magiskt tänkande, utan endast insikten om vikten av att ge varje individ goda förutsättningar att kultivera sin identitet.

I sin kritik av övervakningskapitalismen är Zuboff skoningslös, men hon är relativt överseende med den nyliberala världsordning som föregått den. Att ekonomisk beteendevetenskap stör henne verkar framför allt bero på att den hotar hennes bild av sig själv och andra som rationella varelser. Här är hon mer emotionell än intellektuell.

Skinners analys - att frihet (i denna magiska bemärkelse) kräver ett mysterium; att upplösningen av mysteriet omintetgör friheten; och att mysteriet kan och bör upplösas - är korrekt. Zuboff kämpar emot denna analys med näbbar och klor, men utan att övertyga mig. Däremot håller jag med henne om faran av att låta mysteriets lösning ägas av en stat eller ett företag. Det måste naturligtvis vara allmängods. Och Skinners vision om hur samhället ska (eller måste) organiseras när vi väl känner till lösningen på mysteriet - ja, den kan ifrågasättas.

För Zuboff är känslan av frihet så viktig att den inte får vara obefogad. Det är förstås ett felslut. Men jag tror att vi kan rädda frihetskänslan - om än inte den magiska friheten. Skinner verkar tro att Nozicks upplevelsemaskin är den enda logiska slutpunkten. Men i den mån handlingsutrymme ingår i hedonium (och det gör det nog) så måste det förstås värnas.

Zuboff är inte bara orolig för mysteriets upplösande, utan också för att lösningen ger makt att förutsäga och att manipulera. Det har hon förstås rätt i, och 95 % av boken ägnas åt att dokumentera hur detta redan sker och hur det kommer att fortskrida om vi inte vaknar och gör motstånd. Men vi måste hålla isär existens, analys, prediktion och modifikation. De förra är nödvändiga men inte tillräckliga villkor för de senare. Dessutom är prediktion och modifikation inte dåliga i sig, snarare tvärtom. Det viktiga är att vi tillsammans bestämmer vad, hur och varför.

Dagens liberaler beter sig som en karikatyr av Odysseus: De binder sig inte vid masten utan intalar sig själva att de kan motstå sirenernas sång med ren viljestyrka. Då spelar det ingen roll hur mycket vi vet om sirenernas sång; vår egen hybris kommer att fälla oss.

Kanske Zuboff vill hävda att hon snarare förespråkar att vi sätter munkavle på sirenerna innan vi seglar vidare. Men vad händer då nästa gång? Vi kan knappast upptäcka eller utrota alla sirener. Vi måste istället ta fram effektiva hörselskydd för oss själva. Inte sådana som stänger ute alla misshagliga ljud och därför långsiktigt försvagar vår förmåga att skilja ljud från oljud - det skulle innebära en omyndigförklaring, vilket en acceptans av vår bristfälliga hörsel inte är - utan brusreducerande hörlurar, för vars design och funktion vi själva tar ansvar.

Projekt för en ny upplysning:

- Effektiv Altruism
- Fortsätta upplösningen av mysteriet
- Hitta nya sätt att kombinera frihet med icke-mysterium
- Politisk och social administration av olika personligheter/intressen
- Valets och frihetens ontologi och etik
- Balansera individuella val och kollektiv välfärd
- Maximera välstånd, jämlikhet och hållbarhet

---

Recension av Merciers nya bok i SvD häromdan. Ojojoj... Om jag retar mig på marxisten Zuboff, hur mycket kommer jag inte då att störa mig på Mercier?! (Och på det faktum att SvD förstås uppskattar hans budskap att människor visst är rationella och förnuftiga.) Jag spänner fast säkerhetsbältet och gasar på...

16 feb. 2020

21 tankar inför det 21:a århundradet - och ett moment 22

Jag avslutar just läsningen av Yuval Noah Hararis senaste bok ”21 Lessons for the 21st Century”. Jag har inte läst de två föregående, ty jag har varit skeptisk till fenoment Harari just för att han snabbt blivit så populär.

Jag blev positivt överraskad. Boken innehåller massor av godis, och ganska lite annat. Harari har rätt i det mesta och tillför en hel del eget, inte minst i syntes och klarhet.

Jag har under läsning - och glada utrop - stött på en del kritiska kommentarer som gått ut på att boken är betydligt sämre än sina föregångare och att den helt enkelt är dålig. Det förstnämnda kan jag inte uttala mig om, förutom att det delvis skulle kunna förklara det sistnämnda - genom kontrastverkan. Men i den mån andra förklaringar tarvas, känner jag mig faktiskt villrådig.

Jag har ju läst en hel del. När jag nu läser en bok som jag finner ovanligt bra, och samtidigt upptäcker att den av andra tvärtom uppfattas som dålig, så blir jag både orolig, fundersam och nyfiken.

Den kritik jag har sett har jag inte kunnat ta till mig. Den förefaller substanslös, irrelevant. Jag förstår den inte. Men nu slår det mig: Kan det vara så att klagomålen egentligen inte handlar om de till synes triviala faktorer som faktiskt tas upp, utan om ideologiska skavsår?

Det kanske inte är enstaka faktafel, översättningsmissar (?), urval, etc. som ger uppgov till kritik, utan just det innehåll som kritikerna inte kunnat behäfta med någon konkret brist? Trots att kritiken innehåller ord som ”slarvigt” och ”tunt”, så är det kanske det innehåll som faktisk föreligger - i tillräcklig omfattning - som är problemet?

Och jag, som sväljer detta innehåll med hull och hår, är förstås blind för de svårsmälta ingredienserna.

Med den idén som motivation upprättar jag en lista över några av de saker som Harari ifrågasätter - ofta i drastiska ordalag. Det kan ju hända att den innehåller en eller flera av kritikernas älsklingar och att detta faktum i sig, snarare än någon objektiv brist hos boken, förklarar de negativa reaktionerna.

Ja, kanske är det just det faktum att Hararis ifrågasättande är så svårundkomligt som resulterar i det annars svårförklarliga fenomenet att vissa recensioner samtidigt är både vaga och emfatiska. Just för att boken är så bra uppfattas den alltså som så dålig. Ja, jag tror faktiskt att det till viss del är så.


Listan? Här:

- liberalism
- individualism
- rationalitet
- fri vilja
- dualism
- kapitalism
- fria marknader
- imperialism
- nationalism
- religion
- fri företagsamhet
- opinionsbildning
- teknikoptimism

m.fl. Med ett antal underrubriker för var och en.


Jag säger som jag sa om SAS-filmen: Har du problem med innehållet (substansen) i boken, så är du en del av problemet.

Jag blir beklämd när jag funderar över hur många som inte är medvetna om de saker och problem som Harari tar upp. Men jag blir än mer orolig över dem som faktisk läser och inte håller med (eller som inte hade hållit med om de hade läst). Hur många är det?

Harari målar upp en hotfull bild av vår nära förestående framtid. De flesta av de problem han tar upp skulle vara nästan oöverstigliga även om vi alla vore överens om att de faktiskt föreligger. Om inte ens vi som faktisk läser boken kan komma såpass långt, ja, då kan Harari lägga till ett tjugoandra kapitel - ett Moment 22:

Det säkraste sättet att inte lösa problem är att inte erkänna dem.