Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

30 aug. 2015

Mindware

Av inledningen att döma är den här boken mycket bättre än jag vågat tro. Även gymnasie-elever torde uppskatta den - den är mycket tydlig och jordnära. Perfekt kurslitteratur för N+.
It turns out that the courses people take in college really do affect inferences about the world - often very markedly. Rules of logic, statistical principles such as the law of large numbers and regression to the mean, principles of scientific methodology such as how to establish control groups when making assertions about cause and effect, classical economic principles, and decision theory concepts all influence the way people think about problems that crop up in everyday life.
(s. 10)

---

Efter två kapitel (50 sidor) är jag fortfarande positivt överraskad av den här boken. Ett riktigt fynd!

---

Uppdatering 12/9:

Efter avslutat läsning konstaterar jag att boken är lite ojämn, främst språkligt; ibland otydlig; och bitvis alltför ekonomistisk. Men överlag sympatisk, effektiv och mycket användbar. Bokens kapitel tar upp bl.a. följande begrepp, vilka också ingår i kursen N+:


1) perception, optiska illusioner, scheman, stereotyper, associativa nätverk, priming, omedveten påverkan, framing, representativeness heuristic, availability heuristic

2) FAE, social påverkan, facilitation, kulturella skillnader

3) undermedveten aktivitet, confabulation, halo effect, mere familiarity effect, selektiv uppmärksamhet, mönsterigenkänning, system I och II

4) beteendeekonomi, rationalitet, riskanalys, deliberation, satisficing, etisk beslutsmodell, allmänningens dilemma

5) sunk cost fallacy, opportunity costs

6) loss aversion, endowment effect, status quo bias, opt-in / opt-out, valmöjligheter, incitament

7) statistik, urval, urvalsfel, felmarginal, population, RCT, post hoc ergo propter hoc, law of large numbers, första intryck / problem med intervjuer, regression to the mean, normalfördelning, standardavvikelse

8) korrelation, confirmation bias, sjukdomen S (Bayes), fyrfältstabell (blindtest), statistisk signifikans, chi-test, Pearsons r, kausalitet, illusory correlation, reliabilitet, validitet, kvantifiering, representativeness heuristic

9) själv-selektion, oberoende / beroende variabler, A/B-test, stort N, känslighet (sensitivity, power), experiment, inom-grupp, mellan-grupp, före/efter-design, ordningseffekter (träning, utmattning m.fl.), confounds, oberoende observationer

10) naturliga experiment, CRT, korrelationsstudier, vetenskapsjournalistik, dubbel-blind

11) multipel regressionsanalys (MRA), epidemiologi, olika kausala samband, vetenskapsjournalistik

12) problem med själv-rapportering, reference-group effect, fokusgrupper

13) logik, deduktion, induktion, giltighet, sundhet, dialektiska resonemang, Wason-Laird, syllogismer, Venn-diagram, satslogik, abstrakta och konkreta problem, implikationer; inversion, konversion, nödvändiga och tillräckliga villkor, ekvivalens, pragmatiska resonemangs-scheman

14) västligt och östligt tänkande (WEIRD), holistik, Aristotelisk principer (identitet, icke motsättning, exkluderad tredje), dialektik (tes, antites, syntes; förändring, motsättning, relationer), tao, för- och nackdelar med västerländsk logik, modus ponens, modus tollens, vishet

15) X-Phi, vetenskapsteori, Occams rakkniv , reduktionism, epifenomen, emergens, förklaringsnivåer, Dennett: greedy reductionism, just-so stories, falsifikation, confirmation bias

16) paradigm (Kuhn), behaviorism, kognitivism, vetenskap och social kultur, postmodernism, who’s your expert?

15 aug. 2015

Why the social sciences matter


Verkar riktigt intressant hittills. Får mig att fundera över gränsen mellan samhälls- och naturvetenskap. Länk till förlagets beskrivning.