Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

27 apr. 2017

IQ: gruppskillnader och ärftlighet

Patrik Lindenfors: "Förbjuden kunskap"


1) Murray säger ganska tidigt i samtalet något som fick mig att dra öronen åt mig, nämligen att (fritt ur minnet) det har visat sig mycket svårt att designa miljöer för att systematiskt påverka (höja) människors prestationer (IQ). Där kände jag att det - alldeles oberoende av forskningens kvalitet och relevans - finns en stark ideologisk snedvridning / blind fläck i hans resonemang.

2) Jag hade också svårt att hänga med på Murrays motivering av forskningen som ett sätt att ifrågasätta "affirmative action" (kvotering, särbehandling, "positiv diskriminering"). Även ur ett liberalt / libertarianskt (eller konservativt) perspektiv verkade resonemanget skakigt.

3) Jag skulle vilja höra en principdiskussion om fall där variansen mellan grupper faktiskt är större än den inom grupperna. Det blir ett verkligt stresstest, men undviks oftast - även här.

4) Murray ondgör sig över identitetspolitik, och det är lätt att hålla med. Men jag tror att detta ord ger en falsk bild av gemensam grund. Även om vi alla vill behandla människor som individer, så har vänstern och högern helt olika agendor. (Något liknande gäller yttrandrefrihet.)

5) OM skilnader på gruppnivå föreligger kan man hantera dem på olika sätt. Murray diskuterar ekonomisk rationalitet. En arbetsgivare vill veta så mycket som möjligt innan han anställer någon. Om det enda han känner till är grupptillhörighet (förutom, säg, någon likvärdig merit) så bör han chansa på den som tillhör "rätt" grupp. Men den ekonomiska rationaliteten kan utökas till en gemensam förbindelse mellan arbetsgivare att alltid dölja grupptillhörighet hos arbetssökande. Så länge variansen inom grupper är större än mellan grupper så är det långsiktigt rationellt att tvinga sig själv att inte ta hänsyn till grupptilhörighet (även om man, i varje enskilt fall gärna skulle vilja det). Men ekonomisk rationalitet kan inte användas som ett argument i de fall där gruppskillnaderna är större än variansen inom grupperna. Här måste eventuell lagstiftning ske på normativ grund. Det finns två fall: Antingen utgår man ifrån att de bakomliggande skillnaderna på sikt kommer att minskas (försvinna), troligen som en konsekvens av den "positiva särbehandlingen". Eller, vilket är en starkare normativ position, så spelar det ingen roll.

6) Påståenden som "IQ är ärftligt till 50-75 %" är vanskliga. Vad, exakt innebär det, och vad innebär det inte?

Heritabilitet

7) Både Murray och Harris använder begreppet "ras" så självklart. Vid ett tillfälle säger Murray att "hispanics" inte är en ras utan en etnisk grupp, vilket befäster tolkningen att när han annars använder ordet "ras" så menar han biologisk ras. Enligt vad jag har förstått så är skillnaderna mellan människor inte stora nog att berättiga det ordet, i förhållande till hur det används för andra djur.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar