Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

8 jan. 2012

Konstgräs

Det finns många metoder och tekniker som kan användas för att ge röst åt allmänhetens vilja. Men bilden de ger av den allmänna opinionen verkar ibland vara sedd i en skrattspegel. De dämpar eller förvränger, de ger särintressen en plattform som om de vore allmänhetens vilja -- de mobiliserar till brevskrivning eller telefonsamtal, mejl, sms eller internetlistor och skapar en opinion som ser ut att vara representativ för allmänheten men egentligen bara kommer från speciella och välorganiserade intressegrupper. I sådana fall omvandlas "gräsrötter" syntetiskt till vad lobbyister kallar "astroturf", konstgräs.

James S. Fishkin (2011/2009), När folket talar: Deliberativ demokrati och konsultation av allmänheten [orig. When the People Speak], Daidalos, s. 15. Översättning: Annika Ruth Persson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar