Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

7 apr. 2010

Intressant i Arena

Intressant i Arena (#2, 2010):

Anders Mildner om Journalistikens framtid och förbannelse

är "journalistisk kvalitet bara ... intressant att mäta med hjälp av en enda måttstock: försäljningsframgångar"?

"förmågan att skapa snackisar är ... en av de mest omhuldade egenskaperna inom medieindustrin"

"Det finns nästan aldrig något socialt kapital att vinna på att hylla en marginaliserad reporter ..."

"enligt kritikerna riskerar ['klick-journalistik'] att leda till att endast ämnen som finns på det de framklickade listorna kommer att vara aktuella .... Problemet är nog, tyvärr, mycket mer komplext än så."

"Frågan man bör ställa sig är ... Vem berättar vilka nyheter som är intressanta för dig?"

"nyheter, artiklar, åsikter och tankar [blir] till sociala objekt som vi bollar mellan varandra. Men det är bara intressanta ... så länge som de hålls i luften."

"vi håller ... på att skapa ett mediemonster som antagligen inte kan matas med alla sorters kakor."

"När jag skickar vidare en intressant länk, söker jag ... bekräftelse. De reaktioner jag möts av kommer ... att påverka både mina handlingar och mina åsikter ..."

Mildner menar att vi, trots allt, kan se fram emot "bättre information, baserad på ett större antal källor. Med fler möjligheter att korrigera felaktigheter ..." Men spelar det egentligen någon roll hur "bra" information jag kan få, om jag inte vet vad jag bör intressera mig för?


Jan Selling om Lättjans utopi

"Kan man älska naturen utan att bli eko-fascist?"

"Det visar sig finnas slående likheter mellan resonemangen hos de amerikanska miljöradikalerna Earth First, miljö-filosofen Peter Singer och biocentrism, förespråkande av drastiska metoder för att reducera mänskligheten, elitism och ifrågasättande av mänskliga rättigheter."

"upplevelseindustrin kan ses som det yttersta uttrycket för människans existentiella behov av att uppleva. ... Upplevelsen som vara eller upplevd, upplevaren som subjekt eller som voyeur."

"Nina Björk pekade ... på den konservativa diskursens motsägelsefulla användning av begreppet långsamhet. ... långsamhet som effektiv marknadskatalysator, långsamhet som något sublimt och okommersiellt."

"Är Slow Food och Cittaslow trojanska hästar i den nykonservativa revolutionens tjänst eller rent av förebud till [sic!] något ännu värre?"

"[Magnus] Linton menade att hela långsamhets-tjatet handlade om 'övre medelklassens' längtan efter att världen ska stå still."

"Detta skulle enligt Marx bli möjligt genom att produktionen effektiviserats till den grad att det nödvändiga arbetet och förbrukningen av naturresurser kan reduceras till ett minmum."

Jag är fortfarande inte säker på Sellings svar på frågan om vad som är "naturens plats i det globala rättviseprojektet" är. Människans frigörelse? "Allas rätt till långsamhet och lättja är en rimlig utopi", avslutar han. Men hur rimlig är den, egentligen? Marx vision riskerar att att framstå som daterad och skrattretande science-fiction i kontrast till hur produktionens effektivisering i praktiken har utnyttjats hittills. Och jag vill inte lägga sten till börda genom att vare sig överdriva eller förminska konflikten mellan Människa och Natur. Det synes mig emellertid som om Selling vill övertyga sig själv om att det inte finns någon. Tacka vet jag Adorno och Horkheimer.


Jörgen Johansson recenserar Anders Urbas avhandling om Den svenska valforskningen

"Urbas menar att svensk valforskning medvetet maskerar viktiga delar av sina värderingar bakom en fasad av objektivitet, försvarar en, och endast en, specifik demokratisyn och skildrar väljarnas kunskaper ur ett 'minimiperspektiv' så att väljarna alltid kan beskrivas som tillräckligt kunniga."

"en av Urbas poänger [är] att valforskningen alltid kommer fram till att svensk demokrati fungerar bra."

"analyserna av väljarnas politiska kunskaper är så gott som intetsägande"

"Den vetenskapliga iakttagelsen av verkligheten är villkorad eller konstruerad. Det är därför angeläget att så långt som möjligt klargöra den egna positionen .... Urbas kritik är ... på intet sätt ny, men uppenbarligen bortglömd ..."

Definitivt i linje med mina intuitioner. Borde läsas... orkar jag?


Lars Mikael Raattamaa recenserar David Harveys bok Cosmopolitanism

"Harvey ... citerar Foucault: 'Vi måste befria oss från den intellektuella utpressningen att vara för eller emot upplysningen.'"

Hur ser den nödvändiga kunskapen för ett världsmedborgarskap ut, och hur produceras den?

"Harvey följer två spår. Dels en distinktion mellan det universella och det generella, mellan godhet som naturligt given och som konstruktion."

"drömmen om en ny naturlig gemenskap vare sig vi kallar den katolska kyrkan, internationalen eller det kosmopolitiska är dömt [sic!] att utveckla sig i barbari om vi inte är redo för kunskapens, konstruktionens och engagemangets krav."

Kosmopolit eller decentraliseringsförespråkare, eller båda? Det är frågan. Obligatorisk läsning. Beställes omedelbart.


Per Wirtén recenserar Bosse Holmqvists bok Till relativismens försvar

"Holmqvist breddar den insnöade debatten om postmodernism."

"Objektiv kunskap finns och det är en skyldighet att söka den. Men dessa sanningar förändras och utvecklas ..."

"För en relativist och pragmatist är till exempel mänskliga rättigheter och grundtanken om allas lika värde bara grundat i att väldigt många, kanske de flesta, förenats i slutsatsen att det är bra regler för mänsklig samexistens. ... Det är ett synsätt som sammanfaller med demokratins, som ju i någon mening innebär att samhällets utveckling är bortom fast kontroll."

Ännu en till bokhögen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar