Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

16 jan. 2011

Wright vs. Dennett

Dennett för fram några av mina egna förbehåll mot "The Evolution of God" (som, trots allt, är en intressant och i många avseenden vettig bok); sammanfattar kompatibilismen i "Frihet, skuld, ansvar" och - får man anta - hans egen bok "Freedom Evolves". Och sedan börjar herrarna bli ordentligt oense när samtalet kommer in på medvetandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar