Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

24 feb. 2017

Fia med knuff

Guardian Science: Nudge Theory


Ångrar nästan att jag köpte Sunsteins nya bok (har inte läst den ännu). Som många amerikanska beteendevetare har han bra koll på mekanismerna men är så libertarianskt indoktrinerad att slutsatserna och åtgärdsförslagen blir ganska tandlösa. "Paternalism" är tabu; individen vet i slutänden alltid sitt eget bästa; och en osynlig hand sköter samordningen.

Brittiske Halpern, vid myndigheten (!) BIT - Behavioural Insight Team ("Nudge Unit") är riktigt skarp. Tänk att ha sådana statliga tjänstemän! Men även han undviker helst, eller väljer att inte se, konflikten mellan valfrihet och styrning.

Att flytta godiset från snabbköpskassan är OK, men inte att begränsa utbudet. Att märka cigarettpaketen är OK, men inte att ta bort dem. Tänk om någon faktiskt - överlagt - vill leva snabbt och dö ung? Who's to say otherwise?

Det förundrar mig att man kan veta så mycket om mänskligt beteende utan att också inse att vi är mycket flexibla. De praktiska och etiska problemen med att inskränka valmöjligheter är mycket mindre än motsatsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar