Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

16 feb. 2017

Rationella trots allt

Burke sa att människor förtjänar handlingsutrymme i förhållande till hur väl de lägger band på sina drifter. Smith och Hayek framhöll att enskilda individer inte agerar rationellt i varje enskild situation.

Konservativa och liberaler drar olika konsekvenser av detta, men båda har fel. 

Hur formar vi ett gott samhälle? Genom att inrätta normer. Människor är först och främst  normföljare, och samhället, enligt David Lloyd George, är en smälta varpå man kan man prägla nästan vad som helst så länge man gör det med fast hand och beslutsamhet.

Vi är definitivt rationella nog att tillsammans utforma goda normer och institutioner - ramverk för deras efterlevnad.

Men vi låtsas att vi inte är det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar