Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

5 feb. 2013

Entreprenörer


"Entreprenörer": En demografisk pyramid

Alla skriker efter entreprenörer nuförtiden. Sverige och Europa behöver dem. Skola och högre utbildning ska dana dem. Samhället ska främja dem.

Bakåtsträvare, som jag, hävdar att de entreprenörer vi verkligen behöver är dem vi frambringar om vi agerar i rak motsättning till vad entreprenörsivrarna påbjuder. För vad är en entreprenör, egentligen? Någon som genom kunskap, uppfinningsrikedom, syntes eller nydanande tillämpningar bidrar med något positivt för alla och envar; något vars nytta vida överstiger dess negativa bieffekter.

När konsultfirmor, nyliberala tankesmedjor och allianspolitiker* ropar efter "entreprenörer" är det inte nyttiga entreprenörer i denna bemärkelse de söker, utan nyttiga idioter.

För cyniker på högerkanten utgörs "entreprenörer" till övervägande del av kanonmat: Individer som luras att frånsäga sig samhälleligt stöd mot att fritt få eftersträva sin egen framgång - och misslyckas.

Den andel entreprenörer som lyckas såtillvida att deras verksamhet kan integreras i den nationella ekonomin gör kortsiktig "nytta" enligt rådande kalkyler: de bidrar till omsättningen och därmed till BNP, men de negativa bieffekterna (de s.k. externaliteterna) överstiger ofta med råge den faktiska, långsiktiga nyttan - om man räknar dem alla.

Så har vi de entreprenörer vars exporterade produkter och tjänster bidrar till en positiv handelsbalans. Deras nytta för nationen måste avräknas mot externaliteter både inom och utom landet, och gör man verkligen det är den långsiktiga nyttan i många fall tveksam.

Kvarstår de individer som frambringar genuina - inte ekonomistiska - nyttigheter, och som dessutom kontrollerar för eventuella negativa bieffekter på lång sikt. Sådana människor kallas sällan för entreprenörer, och kanske är det bäst så.


Pathbreaking creativity requires many years of acquiring a deep knowledge base from which you can draw to make novel connections

Med ett snävt fokus på att enbart se till vår egen nations ekonomiska bästa och på andra länder som konkurrenter att tävla emot, så finns risken att vi prioriterar fel forskning.

---

(*) Även socialdemokrater och miljöpartister stämmer in i kören med lätt falska toner.

2 kommentarer:

 1. Det slår mig att fördelen med entreprenören är att hen får någonting uträttat, men nackdelen är att hen har sin egen vinning som huvudsyfte.

  Bättre vore därför att uppmuntra eldsjälarna, som också får något uträttat, men har ett högre syfte.

  Den eventuella framgången beror i båda fallen på om de lyckas slå an en ton hos många andra, entreprenören söker göra det genom att vädja till konsumtionsådran, eldsjälen vädjar istället till våra ädla ådror.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, det kan jag hålla med om, och där har skolan en viktig uppgift som tyvärr inte prioriteras tillräckligt. Tvärtom främjar skolan för närvarande kortsiktig produktion och konsumtion. Det räcker nog inte att uppmuntra eldsjälarna. Vi måste också aktivt motarbeta konsumismen.

   Radera