Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

22 apr. 2012

Apotek och banker

De nyligen privatiserade och konkurrerande apoteken erbjuder allt fler "livsstilsprodukter". De marknadsför nu också alltmer aggressivt olika typer av rådgivningssamtal, tänkta att övertyga dig om att du nog behöver både läkemedel och livsstilsprodukter.

Rådgivningen fungerar alltså ungefär som hos bankerna, men är moraliskt än mer tveksam. I stället för att erbjuda rådgivning vid (upplevda) behov, skapar man dessa behov. Man låter inte blott den som agerar i eget vinstintresse falla på eget grepp: Man utnyttjar människors rädsla för ohälsa. Och man utnyttjar sin auktoritet och sitt kunskapsöverläge. (Men självklart heter det att den upplyste konsumenten vet sitt eget bästa.)

Och så får får folk betala dyrt, både för själva rådgivningen och för diverse preparat som - efter rådgivningen - framstår som närmast oundgängliga.

Denna service erbjuds inte alltid av farmaceuter; eller av lämpligt utbildad personal; eller av utbildad personal, eller ens av ordinarie personal. Nej, den ges - och saluförs - åtminstone delvis av extra-arbetande gymnasieungdom. Jag har själv blivit erbjuden konsultation för både pollen-allergi och matsmältningsbesvär (helt utan anledning) de senaste veckorna.

(Lite som när Skolverket lägger ut lärarlegitimationer på entreprenad hos bemanningsföretag.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar