Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

13 maj 2011

Ständigt denne Hume

En anledning till att kunskap om "är" inte verkar övertygande som en väg (av flera) mot "bör" är att vi uppenbarligen är dåliga på att använda det vi redan vet om "är" för att gemensamt komma överens om - och efterleva - lämpliga "bör"-satser.

Rorty et als reaktion på (eller utnyttjande av) detta är att det inte är någon idé att försöka (alt. att påstå att man med gott samvete kan strunta i det).

Harris m.fl., å andra sidan, verkar vilja tro att lösningen endast handlar om mer kunskap. Detta (bl.a.) lämnar honom vidöppen för kritik om naivitet - alltså både befogad och obefogad sådan.

Chomsky är märkligt kluven i frågan enär han dels talar sokratiskt om människans outnyttjade kompetens men samtidigt verkar omfatta en tragisk vision.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar