Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

11 apr. 2015

Tre böcker om individen och samhället

Under påsklovet har jag läst tre böcker.

The Examined Life. Psykologiskt godis. Oemotståndlig bladvändare med hög igenkänningsfaktor; ibland svindlande sentimental. Det är svårt att inte imponeras av författaren, som kombinerar intelligens och empati med litterär framställningsförmåga och vältalighet. Efter avslutad sträckläsning infinner sig emellertid en viss tomhet. Det hela känns lite för tillrättalagt... Jag kommer på mig själv med att förebrå författaren för alla frågor han inte ställer: Vad ligger bortom de bakomliggande faktorer som psykoanalysen uppdagar som skälen till olika tillstånd? Var går gränsen mellan friskt och sjukt? Är någon helt frisk? I vilket samhälle? Bör psykoanalytikerns roll vara att avveckla sig själv?

Economix. Ekonomisk historia och samhällskritik i serieform. Mycket ambitiös och imponerande. Trots ett glättigt anslag som betonar lättlästhet och underhållningsvärde är  bokens 300 sidor tätt packade med en syntes av flera års djupa och breda studier. Bakom den anspråkslösa formen finns en mycket genomtänkt och tydlig struktur. En av ytterst få böcker som jag troligen kommer att läsa om igen, och gärna då högt för mina barn. Min enda kritik är att några begrepp skulle ha kunnat förklaras ännu något grundligare.

Wellnessyndromet. En välbehövlig titt på några typiska samtidsfenomen. Viktig och relevant, och ett verktyg för analysera både sig själv, sin livs- och arbetssituation, och det omgivande samhället. Bitvis skarp och välriktad kritik mot både individer, institutioner och fenomen, men samtidigt ojämn, och inte helt övertygande. Argumentationen liknar stundvis närmast ett kollage av direkta eller indirekta citat från en heterogen samling källor, och uppvisar inte alltid en helt tydlig linje. (Se även separat kommentar.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar