Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

31 mars 2015

Den offentliga lögnen om superläraren

SvD 21 mars 2015:

Få läxor, korta dagar – och ändå i världstopp


Är det något som karaktäriserar de senaste årens skoldebatt så är det alla - precis ALLA - vägar verkar bära till den enskilde Läraren och vad denne förväntas åstadkomma under Lektionen. Även inlägg som huvudsakligen beskriver ANDRA faktorer - både på och mellan raderna - lyckas på något sätt få med denna obligatoriska slutkläm.

Ju mer man lyckas distansera sig från den här diskursen (det är inte lätt), desto mer inser man hur desperat den är. Jag förutsätter naturligtvis (kanske inte helt självklart) dugliga lärare. Det krävs sannerligen inga magiska trollspön för att få fram sådana. Det som däremot krävs för att höja skolans resultat med "helt vanliga" lärare är en mängd andra saker, varav många dessutom ligger utanför skolans direkta kontroll.

Jag sa "desperat"... Som läsare av den här bloggen vet vid det här laget, så delar jag in världen i tre kategorier: de som är dumma; de som är cyniska; och de som inte är det. Det är uppenbart att debatten nu styrs fullständigt av människor i de två förstnämnda kategorierna. Efter flera års indoktrinering verkar även många annars vettiga personer, utan direkt inblick i skolans värld, acceptera de felaktiga premisser som hela debatten vilar på.

Så länge den offentliga lögnen om superläraren vidmakthålls kommer inga hållbara resultatförbättringar att ske.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar