Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

10 maj 2012

Babels torn - en mänsklig pyramid?

When we think about politics, we think that human beings are rational. We are creatures of reason. Given the right answers and education, problems will go away. But that view has been refuted almost completely by recent research on voter behavior. Attempts to change deeply held positions with presentation of facts leads, instead, to a hardening of attitudes.
Shankar Vedantam, återgiven i AAAS News Archive

Få saker är viktigare än att utreda, tydliggöra, sprida och förhålla sig till hur arv och miljö - i vida bemärkelser - påverkar våra beteenden på individ-, grupp- och samhällsnivå. Det vore mycket välgörande om den insikt som skymtar i artikeln som refereras ovan - att våra 'rationella' argument ofta (alltid?) är efterhandskonstruktioner till stöd för mer grundläggande, 'viscerala' värderingar och tendenser - fick stort genomslag.

Hur mycket den insikten sedan kan åstadkomma, kan man undra... Det sägs att sjukdomsinsikt är första steget mot tillfrisknande, men den räcker sannerligen inte hela vägen. Och det ligger ju liksom i sakens natur.

Förhållandet mellan genetisk konstitution och ekonomiska och politiska preferenser, m.m., är att växande forskningsområde. I en färsk artikel redovisas resultat som delvis bekräftar tidigare fynd av en tydlig ärftlig komponent. Samtidigt lyfter artikeln fram svårigheterna med att klarlägga exakta kopplingar mellan gener och beteenden.

I samma artikel diskuteras den hittillsvarande forskningens brister bl.a. i termer av en s.k. 'publication bias', ett relativt nytt begrepp för insikten att forskning som uppvisar intresseväckande resultat är överrepresenterad i vetenskapliga publikationer. En konsekvens av detta fenomen är att forskning - om vad det vara månde - som, med relativt liten säkerhet, uppvisar små (och kanske obetydliga) skillnader, ges oproportionerligt stort utrymme i förhållande till forskning som (ibland med betydligt större säkerhet) påvisar avsaknaden av skillnader.

För mig, som läste en grundkurs i vetenskapsteori för 20 år sedan, framstår denna insikt som ett rejält kliv framåt: the next big thing efter Kuhns paradigmer. Samtidigt är fenomenet, i sig, en illustration av styrkeförhållandet mellan förnuftet och passionerna.

Ett annat tydligt exempel är (de pragmatiska) mediernas tendens att fokusera, skapa och framställa konflikter, snarare än saklig information.

Hur högt är Babels torn? Kan vi riva det? Eller är det en mänsklig pyramid?

4 kommentarer:

 1. Jeremy "nattyswede" Pryce11 maj 2012 09:27

  This is so deep and has so many implications, it´s not even funny (Well, it is both funny and interesting really....). From my perspective, DNA can be manipulated by the mind. The problem is, we don´t know how (science has yet to come up with a bluprint....). The reason I adopt this perspective is a deep desire of mine to be in control of my own destiny (even though I may not be able to control it at the moment). The notion that I may be capable of doing this is liberating, as it makes me responsible for me experiences in life - good or bad.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Are you talking about eugenics? That's a tricky one, to say the least...

   Radera
 2. Ooohhhh, no B! Not eugenics. God forbid.....! More the study of epigenetics.

  SvaraRadera