Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

7 mars 2012

Kvantifiering in absurdum

Kvantifiering in absurdum... av allt och inget. Det är ett utslag av nyliberal styrningsrationalitet: ett slags cynisk relativism som döljer fusk, falskhet och förträngning bakom en fasad av skenhelig rättfärdighet och kameralt ansvarstagande. Som när charterbolagen pratar om socialt och miljömässigt ansvar. Eller när kommuner motiverar vansinniga upphandlingar.

Allt är möjligt i ett värde-vakuum där det är tabu och politiskt/professionellt självmord att tala om bra och dåligt; rätt och fel; prioriteringar och försakelser. Där gruppsykologi, kaotiska marknadsmekanismer och emergenta sociala mönster tillåts tala för sig själva och ges profetiskt tolkningsföreträde. Går det så går det, som Bosse brukar säga.

Hur var det nu Oscar Wilde definierade en cyniker? A man who knows the price of everything and the value of nothing.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar