Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

22 okt. 2016

Oss filosofer emellan


Jag läser just nu senaste numret av Filosofisk tidskrift. Det innehåller, som vanligt, flera riktigt trevliga och intressanta texter. De flesta är ganska korta. Nivån är inte högre än att engagerade gymnasieelever bör kunna hänga med. Texterna kan användas dels som underlag för undervisning; dels som större uppgifter för eleverna.

I just detta nummer skulle följande texter fungera särskilt bra:

  • "Organiska helheter och kontextualism om finalt värde". Kombinerar logik och matematik med etik (konsekventialism).

  • "Filosofisk syn på medborgarskap"

  • "Vad är en naturlag?"

  • "Benacerrafs utmaning". Om kunskap och sanning.


Ur en annan text, "Oss filosofer emellan", kommer följande citat:
Kärnan i "idén" om filosofi [är] att var och en har rätten, ja, även ansvaret, att 'tänka efter', att inte ta för givet det som alla tar för givet, även när det gäller värdet av och syftet med att ägna sig åt tänkande, eller om hur man egentligen ska tänka rätt. Det är, menar jag, denna idé om det intellektuella och även moraliska ansvaret att ta sin egen tveksamhet på allvar som förenar de väldigt olika tankeströmningar som går under namnet "filosofi" till en (åtminstone i historisk bemärkelse) sammanhängande tanketradition.
(s. 22)
Det är viktigt att här skilja mellan autonomi och "frihetlighet". Det senare har inga inneboende gränser, det beskriver ett slags fritt flytande tillstånd. Autonomi är däremot en fråga om ansträngning hos den som vill utöva den. En möjlig förståelse av frihetlighet är friheten att göra som man känner för, att följa sina böjelser och begär vart de än leder. Autonomi betyder något annat. Självstyre innebär en frihet från både externt och internt tvång (man kan betvinga sitt eget tvång) genom en uppövad självbesinning. Autonomi som ideal innebär att man har lärt sig iaktta, förstå och även behärska inte bara sina egna lidelser och begär, utan även föreställningar, tankevanor och attityder som tycks så naturliga att vi knappt lägger märke till att de finns.
(s. 29)

Sharon Rider: "Oss filosofer emellan", i Filosofiskt tidskrift nr. 3, 2016.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar