Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

26 juni 2016

En skola fri från religion

Jan Guillou i Expressen 26 juni 2016: "Vi måste kräva en demokratisk skola fri från all religion":

...en konsekvens av religionsfriheten är att skolan skall vara fri från religion.

Här glider Guillou (medvetet?) mellan olika betydelser. Religionsfrihet betyder är att skolan som institution ska vara sekulär och att ingen elev ska diskrimineras p.g.a. sin religion. Det betyder inte att skolan ska motverka elevernas religiositet.

Med det sagt, så håller jag personligen med om att elever inte bör kunna avvika från ordinarie undervisning på religiös grund. Jag är kluven i frågan om slöjförbud, men det verkar inte orimligt att införa skoluniform som en del av skolans arbete att främja likvärdighet m.m. (Nästa steg är ett allmänt slöjförbud och där blir det mer tveksamt, tycker jag, även om jag inte är helt främmande för det heller.)

Det är klart att skolan inte är ideologiskt neutral. Skolan ska aktivt verka för vissa värderingar och en viss praxis. Men uttryck som "konformism" verkar överdrivna, både i förhållande till nuvarande förhållanden och till en tänkt framtid med eventuell skoluniform och ytterligare inskränkningar i möjligheterna att på religiös grund undandra sig vissa moment i undervisningen.

En demokratisk skola är en skola vars uppgift är att fostra demokratiska medborgare. I det ingår att eleverna, utifrån mognad, ska ges vissa möjligheter till delaktighet i verksamhetens innehåll och genomförande. Men självklart innebär detta mer underkastelse än laissez-faire. Inget konstigt med det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar