Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

28 mars 2016

Vilken underbar bok!

Det är bara att lyfta på hatten för ett utomordentligt gediget arbete. Med den här boken kan nästan vilken lärare som helst ordna extraordinärt givande kurser för alla studenter från 15 till 100 år - nästan utan eget arbete. * Nästan för bra för att vara sant. **Och som om inte det skulle räcka, så kompletteras boken av en webbsajt med massor av bra material.

Boken finns också i en kort-version med en sammanfattning av de regler som tränas och diskuteras i den betydligt mer omfattande övningsboken. Kort-versionen är en behändig sammanfattning för både lärare och studenter, och såpass tunn att man i bästa fall kan låta sina studenter behålla varsitt exemplar efter kursens slut.

---

(*) Om boken vore på svenska så skulle den lägre åldersgränsen gå redan vid 12 år. Så okonstlad och välstrukturerad är den. Och med lite eget arbete kan boken mycket väl användas redan från år 6 även i svenska skolor. Läraren får då ta fram egna exempel, och studenterna bör också få i uppgift att söka fler själva.

(**) Och något som jag själv hoppas uppnå med mitt eget pågående bokprojekt om utbildningsinitiativet "N+". Den föreliggande boken, i all sin prakt, utgör både en inspiration och något av en hämsko - hur ska jag någonsin kunna prestera något så tydligt, fokuserat och genomarbetat? Särskilt då jag, till skillnad från Morrow och Weston, vet (för) lite om (för) mycket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar