Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

18 okt. 2015

Evolutionspsykologi

Tips inför en uppgift om evolutionspsykologi i kursen N+

Betänk att även inom ett strikt evolutionspsykologiskt ramverk så kan inte alla beteenden och fenomen förklaras med deras överlevnadsvärde. Det kommer alltid att finnas en mängd bi-effekter och kompromisser. Problemet med evolutionspsykologi är inte att den är orimlig eller olämplig - tvärtom. Problem uppstår däremot om man glömmer det ovanstående och tvingar in varje tänkbart fenomen i en förenklad orsakskedja.

Här är ett citat från psykologen Paul Bloom:

"The moral outrage directed toward those who engage in incest, homosexuality, bestiality, and so on is not a biological adaptation. Individuals who disapprove of these activities do not reproduce more than those who are indifferent, and societies with many such disapproving individuals are not more successful than those without them. Instead, this aspect of moral psychology is a biological accident. It just so happens that evolved systems that keep us away from parasites and poisons respond in a certain negative way to sexual activity. Over the course of history, this averse reaction has been reinforced, directed, and sanctified by various cultural practices, including religion and law."

--- Bloom, P. (2013), Just Babies: The Origins of Good and Evil.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar