Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

15 dec. 2016

Från demagogi till hjärntvätt

Här tar Trump steget från fulländad demagog till mästare i hjärntvätt. Han tvingar sina sympatisörer att acceptera att de är offer för hans lögner; att underkasta sig hans nycker, oavsett vilken form de tar.

Förödmjukade; klämda mellan förödande självförakt och åtlöje; avkläds de varje uns av integritet och förvandlas alltmer till hans fogliga kreatur.

Jag undrar alltjämt om det finns en "smart Trump" där inne, i åtminstone detta Machiavelliska avseende, eller om det rör sig om ren djurisk instinkt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar