Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

19 dec. 2016

Enough already!
Här också... Jag blir så trött. ENOUGH ALREADY!

Även om vi utgår från att följande argument (och liknande, i Hatties kölvatten) är korrekt så följer inte slutsatsen att (den viktigaste) nyckeln till (allt och allas) lärande är läraren.

FORGET smart uniforms and small classes. The secret to stellar grades and thriving students is teachers. One American study found that in a single year’s teaching the top 10% of teachers impart three times as much learning to their pupils as the worst 10% do. Another suggests that, if black pupils were taught by the best quarter of teachers, the gap between their achievement and that of white pupils would disappear.

Förutom de rent logiska och statistiska luckorna i resonemanget, samt uppenbara problem med validitet, finns en uppsjö av betydligt större och viktigare praktiska omständigheter att ta hänsyn till - snarare än att bekvämt ignorera, i forskningsanknytningens och evidensbaseringens namn.

"Utmärkta" lärare bidrar i verkligheten endast till försumbart bättre resultat överlag, jämfört med helt vanliga lärare. De tio procent och trefaldiga utfall som omtalas ovan (eller Hatties motsvarande "d-världen") betyder ingenting när det gäller att påverka hela generationer av barn och ungdomar. Då är det helt andra åtgärder som ska till, och de har mycket lite med de flesta lärares praktik att göra.

Dessutom är det direkt kontraproduktivt att insistera på lärarnas ansvar och att aktivt ignorera både elevernas, skolorganisationens och övriga samhällets ansvar. Det undergräver skolans och lärarnas auktoritet och förvärrar problemet ytterligare genom att förstärka just de negativa faktorer som har den största reella påverkan på ungdomskohorternas samlade kunskapsutveckling.

Jag önskar att duktiga sociologer, statistiker m.fl. utanför den pedagogiska sfären tog sig an de här frågorna; synade de senaste årens diskussioner och trender och undersökte de faktiska förhållandena både i och utanför svenska skolor.

Vi normalgoda lärare behöver ingen hjälp med att förbättra vår praktik. Men om vi som samhälle vill att fler ungdomar ska få mer kunskaper så behöver vi få till stånd vettiga förhållanden för deras lärande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar