Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

5 sep. 2015

Kräver utilitarismen för mycket av oss?

En aktuell uppgift i kursen Naturvetenskap+


I slutet av den tredje och hittills sista filmen i serien Ethics: Utilitarianism (Wireless Philosophy) säger Julia Markovits att utöver de problem som hon redan har tagit upp - vilka pekar på att utilitarismen kräver för lite av oss - så verkar det också vara så att utilitarismen kräver för mycket av oss. (Detta ämnar Markovits ta upp i en kommande film.)
Kan du själv, redan nu, fundera ut på vilket sätt utilitarismen skulle kunna innebära till synes orimligt höga krav på oss alla?

Finns det i så fall något samband mellan, å ena sidan, dessa krav och, å andra sidan, filosofen Derek Parfits s.k. motbjudande slutsats (repugnant conclusion)?

Den motbjudande slutsatsen diskuteras i bl.a. texterna You Should Have Kids (Torbjörn Tännsjö) och Do Humans Have a Moral Duty to Stop Procreating? Känner du igen detta resonemang från den andra av de tre filmerna i serien ovan?

Och hur var det nu med filosofen Robert Nozicks nytto-monster?

---

Tips #1: Gör tanke-experimentet Det drunknande barnet

Tips #2: Kolla upp filosofen Peter Singer, t.ex. hans senaste bok, The Most Good You Can Do

Tips #3: Sverige för UNHCR


Peter Singer
Peter Singer. Foto: Todd Huffman [CC BY 2.0]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar